Request a copy of the file

Enter the following information to request a copy for the following item: Kefalet Sözleşmesine İlişkin Olarak Türk Borçlar Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda Yer Alan ve Birbiri İle Çeliştikleri Düşünülen Bazı Hükümlere İlişkin Bir Değerlendirme

Requesting the following file: ↓ Tam Metin/Full Text

This email address is used for sending the file.
Files

Back