Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Pazarlama iletişiminde yeni yaklaşımlar kapsamında sosyal medya uygulamaları ve etkili kampanya örnekleri(legacy)1929
Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Yabancılaşma(legacy)1716
Sağlığın Tanımı: Başaçıkma(legacy)1596
Tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar(legacy)1544
Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı (12 Haziran 2011 Seçimleri “Twitter” Örneği)(legacy)1379
Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Yabancılaşma1012
Etkili iletişim sürecinde kişilerarası iletişim becerileri ve yaratıcı drama uygulama örneği(legacy)998
Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük(legacy)815
Bir ütopya hareketi olarak eko-köyler:Türkiye deki örnekler üzerine bir inceleme(legacy)806
Pazarlama iletişiminde yeni yaklaşımlar kapsamında sosyal medya uygulamaları ve etkili kampanya örnekleri763