OpenAccess@IKU

İKÜ Güncesi Sosyal Bilimler ve Sanat / Journal of İstanbul Kültür University Arts and Social Sciences

İKÜ Güncesi Sosyal Bilimler ve Sanat / Journal of İstanbul Kültür University Arts and Social Sciences

 

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Zeybek, Işıl; Özgül, Ruken (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Geçmişten günümüze doğanın gereği ve doğalarının gereği; hayvanların, insanların, ülkelerin, firmaların, yaşamlarını sürdürmek, giderek büyümek, sınırlarını genişleterek güçlerini artırmak amacıyla 'öteki' ya da 'ötekilerini' ...
 • Gündeş, Simten (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  ‘’Hero’’ adlı filmde, filmsel anlatı kurgusunun filmin içerdiği anlatı izlenceleriyle koşutluğunu sağlayan dokunun, özellikle, ses, renk, ışık etkilerinin gösterge bilimsel yöntemle saptanması ve sunumunu içermektedir bu ...
 • Tekinalp, Şermin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-05)
  Televizyon bizi eğlendirir, bilgilendirir, dünya ve çevremizle bağlantı halinde olmamıza yardımcı olur. Ancak, aşırı ticarileşme, şiddet ve seksin eğlence olarak paketlenmesi, haberlerdeki önyargılar, cinsiyet ayrımcılığı ...
 • Barokas - Kırlar, Safiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Her ressamın kendine özgü kullandığı renkler vardır. Kullandıkları renklerle duygularını yansıtmaya çalışırlar ve duygularını renklerle ortaya koyma biçimleriyle ışığın yardımıyla ortaya çıkar. Renk skalasında, güneşin ...
 • Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Reklam metinlerinin üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarında göz ardı edilmemesi gereken ayırıcı özellikler, bu türden metinlerin görsel/sözel sanat metinlerinden çok ayrı düşünülmemeleri gerektiği düşüncesinde aranmalıdır. ...
 • Özelçi - Köse, Remziye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Özet bir inanç dizgesi olarak kabul edilen kadercilik /yazgıcılık anlayışına göre her şeyin sonucu bellidir ve insan ne yaparsa yapsın yaşamın kaçınılmaz bir olgusudur. Tanrı ‘nın kulları için hazırladığı iyi ya da kötü ...
 • Rigel, Nurdoğan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Italo Calvino’nun anlatı evreni hassas ve tatmin edicidir. Calvino’nun ,’’Görünmez Kentler’’(1972) adlı eseri, entrikalı hillebaz bir epistemolojik yap-boz oyunudur. Eserde hayali bir Marka Polo, hayali bir Kubilay Han ...
 • Güz Gündeş, Nüket; Ilıcak, Ş. Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Tüm dünyada ‘kült marka’ olarak bilinen Leica fotoğraf makinesinin marka konumlandırılmasındaki başarısının incelenmesi, amaçlanmıştır. Mitos (söylence) olma sürecinde markanın nasıl konumlandığı, bu konumlama alanının ...
 • Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...
 • Oktuğ, Melis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Tüm yaşamımızı çevreleyen renk olgusu, hem fiziksel gerçeklik hem de toplumsal, ekinsel, bağlamsal bir öğe, bir iletişim dizgesi olarak nitelendirilebilmektedir. Bu yaklaşım, algılama sürecinde renge simgesel anlamlarda ...
 • Akgül, Kamile Perçin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Sanat; inana insan olduğunu anımsatan, insana ilişkin değerleri koruyucu ve vurgulayıcı sorumluluğuyla toplumsal yaşamı iyileştirici bir etki yaratmaktadır. İnsanoğlunun fiziksel varlığı bedeni ve içsel yaşamıyla iletişimine ...
 • Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Gerek görse,l gerek dilsel göstergelerin tek başına hiçbir anlam aktarmadıkları ancak kullanıldıkları zamana, bağlama, uzama ve kültürlere göre değişkenlik gösterdikleri ve belli bir dizge içerisinde anlam kazandıkları ...
 • Torun, Hale (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
  Bu çalışma Ay-Yıldız örgesinin Türk söylencelerdeki kökenlerini araştırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana Türk dünyasında var olan tapınç merkezlerinin hemen hemen hepsinde ay ve güneşle ilgili söylencelerle ...
 • Yıldırım, T. Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacını ve mit kahramanını doğuran temel sebeptir. Bu araştırmada gözlemlediğimiz kahramanın sadece zamana göre değil içinde bulunduğu topluma göre de ...
 • Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Ferdinand de Saussure'e göre değeri oluşturulan ilkeler, "değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe ve değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler"dir. Buna dayanarak, değerin var ...
 • Yıldız, Öykü Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. ...
 • Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar ...
 • Demirkan, Mustafa; Taş - Dişkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Tarih boyunca her dönem ve uygarlıkta, içinde ürün dolaşımının gerçekleşeceği mekanlara gereksinim duyulmuştur. Alışveriş mekanlarının zaman içindeki dönüşümü incelediğinde, 20. yüzyıla kadar olan dönemde, kentlerdeki ...
 • Akgül, Kamile Perçin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Sanatsal değer taşıyan, özgün yaratıcı güçle ifade bulmuş bedensel görüntülerim, sahne tasarımıyla bütünleşmesi sunumun niteliğini arttıracaktır. Bu aşamada en önemli etki, izleyicinin daha çok duyusuna ve duygusuna ...
 • Tuncel, Berin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
  Toplumsal yaşamda oynadığımız roller zamanda içselleşerek kişiliğimizin bir parçası olmaktadır. Ancak yaşamda yalnızca kendi rollerimizin dışında diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rollerle ilgili ...

View more