OpenAccess@UniRepos is Space University Academic Open Access System. The system was established in June 2014 in order to store the academic outcomes of Space University in digital standards and to provide them with open access. OpenAccess@UniRepos includes academic outputs such as articles, presentations, dissertations, books, book chapters and reports produced by Space University.

Select a community to browse its collections.

Bölüm&Birim&Merkez [198]
Eğitim Fakültesi / Faculty of Education [171]
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences [1227]
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law [314]
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences [523]
İKÜ Dergiler / IKU Journals [1118]
İKÜ Tezler / IKU Theses [1099]
Meslek Yüksekokulları / Vocational Schools [53]
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture [522]
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering [548]
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences [73]
Sanat ve Tasarım Fakültesi / Faculty of Art and Design [180]
Uluslararası İndeksli Yayınlar [1127]
 • A Bayesian Deep Neural Network Approach to Seven-Point Thermal Sensation Perception 

  Çakır, Mustafa; Akbulut, Akhan (IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc., 2022)
  To create and maintain comfortable indoor environments, predicting occupant thermal sensation is an important goal for architects, engineers, and facility managers. The link between thermal comfort, productivity, and health ...
 • İnci Aral'ın Devir Romanlarında Yakın Dönem Tarihi 

  Tonta, Ayşe Mine (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022)
  Hazırladığımız çalışma, yaşayan post modern yazarlarımızdan İnci Aral'ın ses getiren devir romanlarında (Yeşil-Mor-Safran Sarı) geçen olaylara ve yazarın ayna tutmak istediği döneme işlediği kişilerin psikolojik durumları ...
 • Çapraz Tabloların Regresyon Yöntemi ile Görselleştirilmesi 

  Çağlar, H. Nazan (6th International Social Sciences Congress, 2021)
  Sosyal Bilimler alanında , çapraz tabloların ( crosstab) yorumlanması önemli bir yere sahiptir. Veri analizlerinde iki boyutlu tabloların etkin biçimde özetlenmesi ve yorumlanması özellikle büyük boyutlu ise önemlidir. ...
 • Bitcoine İkame Öncü Kripto Paraların Gelecek Değer Analizi 

  Küçük, Namıka Elif; Güngül, Murat (İKÜ Yayınevi, 2021)
  Kripto paralar gerek yapısı gerek işleyiş mekanizması ile genel geçer para mantığından farklılaşmış yeni bir ödeme ve yatırım aracıdır. Teknolojik alt yapıları ve istisna harici merkeziyetsiz varlığa sahip olmaları kendilerine ...
 • Karşılaştırmalı Uluslararası Ticaret Teorileri 

  Küçük, Namıka Elif (İKÜ Yayınevi, 2021)
  Uluslararası ticaret teorileri ülkeler arasındaki ticaretin neden yapıldığını, hangi malların ticarete konu olacağını ve dış ticaret hadlerinin nasıl oluştuğunu açıklayan teorilerden meydana gelmektedir. Teoriler ülkelerin ...
 • Kümelenme Politikalarının Başarısı: Kavramsal Açıdan Bir Değerlendirme 

  Görkey, Selda; Küçük, Namıka Elif (IRDITech 2019 Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 2019)
  Kümelenme politikaları, bir ülkenin iktisadi kalkınmasında kilit rol oynayan sanayi kümelerini destekleyen politikalar bütünüdür. Bölgelerin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kamu tarafından hazırlandığından, bu ...
 • Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın Tarihsel Süreci ve Türkiye’ye Etkileri 

  Küçük, Namıka Elif; Aslan, Nurdan (2015)
  Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik devletleri küresel ticarette oyunun kurallarını belirleyen iki kutuptur. Küreselleşme ile beraber uluslararası ticaret sınırları ortadan kalkmış ve ülkeler birbirleriyle daha az engele ...
 • Ekonomide aklar ve karalar: Pandemi sonrası Türkiye ekonomisi 

  Bakova, Raif; Yüksel, Şerif (Dünya Gazetesi, 2022-03-26)
 • Korona ekonomisi ve kriz 

  Bakova, Raif; Yüksel, Şerif (Dünya Gazetesi, 2021-07-05)
  Dünyada ve Türkiye’de 2020 yılı, ekonomileri ve toplumları derinden etkilediği gibi, ekonomi politik anlamında bir “kriz” süreci olarak nitelendirildi. Ekonomistler ve toplum bilimcilerle siyasetçilerin değerlendirmesi ...
 • Kur korumalı mevduat ve kambiyo mevzuatı 

  Bakova, Raif; Yüksel, Şerif (Dünya Gazetesi, 2022-02-12)
  Türkiye Ekonomisi ‘Kamusal Döviz Rezervi’nin 2018 yılından bu yana brüt ve net olarak gerilediği gerçeği karşısında ekonomi yönetimi bir süredir çözüm arayışı içindeydi. Son dönemde TCMB’nın ‘(-) döviz rezervi’ tartışması ...

View more