İKÜ Dergiler / IKU Journals

Permanent URI for this community

▪ Bilime katkı sunmak ve bunu yaymak için İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bilimsel-akademik dergiler yayımlanmaktadır. Bu dergiler üniversitenin farklı fakülteleri tarafından çift yönlü kör değerlendirme süreci işletilen (double-blind peer review) bilimsel dergiler olarak yürütülmektedir.

Browse