Now showing items 5734-5753 of 5938

  • /-(y)A/ Zarf-Fiil Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı 

   Karpuz, Hacı Ömer; Uysal, İdris Nebi (2010)
  • Yabancı dil eğitimi 

   Tarcan, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1997-01-05)
  • Yabancı dil öğretimi ve iki boyutlu görsel eğitim materyalleri 

   Ergin, M.Akif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1986-10-17)
  • Yabancı Dil Öğretmenlerinin mesleki gelişimi 

   Tütüniş, Birsen (2018)
  • Yabancı Diller Okulunda Çalışan Takım Liderlerinin Okul Etkililiği Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması 

   Akpınar Yılmaz, Meltem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Bu araştırma, bir yabancı diller okulundaki takım liderlerinin, takım çalışmasına dayalı okul sistemi ve bu sistemin okul etkililiği üzerindeki algılarını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma ile, ...
  • Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde karşılıklılık esası 

   Demirkol, Özüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016)
   Karşılıklılık, kelime anlamıyla bir hakkın sağlanması için karşılık beklenmesi anlamına gelmekte olup, tenfiz açısından aranan koşulların en önemlilerinden birisidir. Bu koşulun akdi, hukuki ve fiili olmak üzere üç şekilde ...
  • Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a (Bist)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Etkisi: 2005-2015 Dönemi 

   Özcan, Aydın (Yabancı portföy yatırımlarının borsa İstanbul'a (Bist)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) etkisi: 2005-2015 dönemi, 2018)
   Çalışmanın amacı yabancı portföy yatırımlarının 2005-2015 yılları arasındaki on yıllık süreçte Borsa İstanbul'a yaptığı etkileri çeşitli açılardan incelemektir. İlk bölümde Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasaların tanımı, ...
  • Yabancı ülkelerde yaşayan çocukların dil sorunu 

   Akıngüç, Bahar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)
  • Yağış ile Sızmanın Dolgu Şevlerinin Stabilitesine Etkisi 

   Karabulut, Begüm (2019-11-13)
   In this study, on a high embankment slope that constructed under unsaturated soil conditions, the effects on stability of infiltration into soil with influence of rainfall have been investigated with numerical analysis. ...
  • Yahya Kemal'de kültür ve medeniyet kavramı 

   Tayiz, Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
   Bu çalışmada Yahya Kemal'in kültür ve medeniyet kavramlarına yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde kültür ve medeniyet kavramları; "Tanzimat Dönemi" ve "Tanzimat Sonrası Dönem" olarak ...
  • Yalan Haberle Mücadele ve İnternet Teyit/Doğrulama Platformları 

   Kavaklı, Nurhan (2019-01)
   Günümüzün toplumsal ve siyasal yaşamında, yalan/sahte haber ve yol açtığı olumsuz sonuçlar etkisini daha da fazla hissettiren bir düzeye yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz zamanı post-truth bir dönem olarak adlandıran ...
  • Yalan tanıklık suçu psikolojik ve hukukî sınırlar 

   Nas, Ali Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-06)
   Tanık, muhakeme hukukunun en eski ve vazgeçilmez delil kaynakları arasındadır. Tanığın beyanını doğruluk ve dürüstlük esaslarına bağlı olarak sunması, adaletin gerçekleştirilmesi için büyük önem taşır. Bu önem sebebiyle ...
  • Yalın üretim teknikleri ve Porsche firmasında uygulanması 

   Demirkıran, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, Porsche şirketinin uyguladığı Yalın Üretim değerlendirilmiş ve bununla birlikte şirketin stratejik analizi yapılmıştır. Araştırmalar, Porsche' nin iyi bir Yalın Üretim uygulayıcısı olduğunu göstermiştir. Bu ...
  • Yalın Yazılım Geliştirme Sistematik Eşleme Çalışması 

   Karataş, Gözde; Çatal, Çağatay (2014)
  • Yalınkat fonksiyonlarda katsayı problemleri 

   Kocuroğlu, Sercan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Yapay sinir ağları ile akım tahmini: Mahmudiye göleti örneği 

   Can, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2012-11)
   Yapay Sinir Ağları yöntemi, insan beyni gibi öğrenebilen, öğrendiklerinden tecrübe edinen, mukayese yapabilen ve de sonuçlar çıkarabilen, günümüz teknolojisine en uygun, son 30 yıl içerisinde mühendislik alanında hızla ...
  • Yapay Sinir Ağları ile Öngörü Modellemesi 

   Ataseven, Burçin (2014)
   Gelişen teknolojiye paralel olarak artan işleme ve hesaplama gücü ile birlikte, karmaşık simülasyonların yapılması ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanılarak temel kriterlere dayalı olarak geleceğe dönük ...
  • Yapay sinir ağları metodu ile gayrimenkul değerleme 

   Saraç, Erhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012-05)
   Gayrimenkul, dünya ekonomisinin en önemli yapı taşlarından birisidir. Gayrimenkullerin doğru olarak değerlendirilmesi düzgün bir ekonomik yapı için önemlidir. Günümüzde gayrimenkul değerlemesi için ağırlıklı olarak emsal ...
  • Yapay sinir ağları metodu ile kalıp işlerinde bir verimlilik ve adam-saat tahmini modeli 

   Sönmez, Murat (2009)
   1980'li yılların başından itibaren mühendislikte artarak uygulama alanı bulan yapay sinir ağları yöntemi, temelinde insan beyninin çalışma ilkelerini taklit ederek çalışan bir problem çözümleme yöntemidir. Yöntemin en ...
  • Yapay sinir ağlarına dayalı yağış tahmin ve analizi 

   Uzunali, Alperen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2019)
   Günümüzde, küresel iklim değişimleri, canlıların yaşam ortamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Yağış miktarlarındaki değişimler, beraberinde sorunlar getirmektedir. Doğal afetlerin büyük bölümünün, meteorolojik kaynaklı ...