Now showing items 5916-5935 of 5938

  • Z kuşağı konutu: Eşik konut 

   Ekiz, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2021)
   Konut, insanın en temel ihtiyaçlarından barınma eylemini karşılayan temel mimari ögedir. Barınma ihtiyacı yönünden hep ihtiyaç duyulmakla birlikte, toplumsal değişimler konutu dönüştürmektedir. Her çağın beklentisine göre ...
  • Z4 üzerinde kodlar 

   Zengin, Sezen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2003)
  • Zaman Serilerinin Kaotik Yapısının İncelenmesi 

   Çağlar, H. Nazan (Gece Kitaplığı, 2021)
  • Zaman Serisi Analizi Yöntemiyle Türkçede Olası Kaotik Yapıların Araştırılması 

   Erentürk, Murat; Şahin, Gökhan; Hacınlıyan, Avadis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Uzunlukları bin ile üç bin kelime arasında değişen Türkçe metinler üzerinde önceden Türk Dil Kurumu tarafından saptanan kelime sıklıkları bağımlı değişken olarak kullanılarak zaman serisi analizi yöntemiyle korrelasyon ...
  • Zaman Skalasında Mimarlık Dinamik Sistemler 

   Ufuktepe, Ünal; Dündar, Veli; Kahraman, Sevcan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
   Zaman Skalası, reel sayıların herhangi boş olmayan kapalı bir alt kümesidir. Zaman skalasında kalkülüs, ilk olarak 1989 yılında Stefan Hilger tarafından bulunmuştur, matematikte buna kısaca sürekli ve ayrık durumların ...
  • Zamansız Bir Görsel Kültür Ürünü Olarak Kaybedenler Kulübü 

   Yaşartürk, Gül (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   The movie Kaybedenler Kulübü can be seen as an ordinary period film. Although the film takes place in the mid 1990's, it often has no periodic indicator or any expression pertaining to the period. Here, it is possible ...
  • Zayıf Asal Alt Modüller 

   Koç, Ayten; Kanuni, Müge; Songül, Esin; Tekir, Ünsal (2006)
  • Zayıf Asal Alt Modüller Uzerine 

   Koç, Ayten (2006)
  • Zeka nedir?IQ testi ve ötesi 

   Gardner, Howard (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Zeka testleri (niçin ve nasıl?) 

   Bakalım, Orkide; Yılman, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1995-03-05)
  • Zeka testlerinde son gelişmeler ve evde zekâ testleri uygulamaları 

   Ergün, Mustafa; Çelik, Levent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1998-09-06)
  • Zekâ Alanları İle Medyayı Bilgilenme Amaçlı Kullanmaya Yönelik Tutum Arasındaki İlişki 

   Okur Berberoğlu, Emel (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-04)
   People, in global world, have more contact with media tools within improving and changing technology. They are keen on to use media either for entertainment or for information. Visual tools point out although media is ...
  • Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki kadın figürlerinin işlenişi ve bu figürlerin kent olgusu içerisindeki konumları 

   Çakar, Nagihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-07)
   Türkiye?de bağımsız sinemanın en etkin yönetmenlerinden birisi olan Zeki Demirkubuz, filmlerindeki kadın kahramanlar, kent olgusu içerisinde, suçlu ve kötü olduğu gibi aynı zamanda da suçsuz ve iyi karakterler olarak hayat ...
  • Zeminde ve kayada kazık taşıma gücünün sonlu elemanlar yöntemi ile tahmini 

   Hothot, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2021)
   Günümüzde kentleşmenin artmasıyla yapılaşma süreci hızlanmış ve yüksek yapı yapma ihtiyacı artmıştır. Bu gelişme yapılaşmaya tam olarak uygun olmayan zeminlere inşaat yapılma gereksinimini de artırmış ve zemin iyileştirme ...
  • Zeminin kırmataş kolonları ile iyileştirilmesi 

   Mungan, Hüseyin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2016-04)
   İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Geoteknik Bilim Dalı Programında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; aşırı oturmaların görüldüğü zemin ...
  • Zeminlerde yaşlanmanın dinamik davranış üzerindeki etkisi 

   Bilal, Ozan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Geoteknik Bilim Dalı, 2011-06)
   Bu tez Sakarya ve Istanbul Kültür Üniversitelerinde uzun yıllardır ince daneli zeminlerin özelliklerine yönelik yürütülmekte olan araştırmalar kapsamında yapılan bir çalışmanın ürünüdür. Özelde, siltlerin dinamik özelliklerinin ...
  • Zihinlerdeki deprem 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1999-07-04)
  • Ziya Gökalp ve Bahtiyar Vahapzâde'nin şiirlerinde vatan mefhûmu 

   Namazova, Ayten (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017-05)
   Vatan kelimesinin sözlük anlamı: "Bir adamın doğup büyüdüğü veya yaşadığı memlekettir". Türkiye'de aydınlar vatan kavramı üzerinde durmaya Tanzimat döneminde başlar. Azerbaycan'da ise bu kavram Azerbaycan topraklarının ...
  • Zorbalıkla Baş Etmeye Yönelik Bir Akran Destek Programının Etkililiği 

   Günay, Şebnem; Can, Gürhan (2018)
   Bu araştırmada zorbalıkla baş etmeye yönelik akran destek programının, ortaokul öğrencilerinin zorbalıkla baş etme becerileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma grubunu; deney grubunda 42 öğrenci, akran yardımcısı ...
  • β-Carotene adsorption on acid-activated montmorillonite 

   Sarıer, Nihal; Güler, Çetin (1988-05)
   The adsorption of β-carotene from solution in benzene on acid-activated Canakkale montmorillonite of Turkey has been investigated. The adsorption isotherm had two steps. The first step was of the Langmuir type, and the ...