Now showing items 21-40 of 47

  • II. Meşrutiyet Dönemi kadın dergiciliği ve Türk kadını dergisi 

   Poyraz, Esra Fahriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2010)
   Bu tez çalışmasında II. Meşrutiyet döneminde çıkarılan Türk Kadını dergisi incelenmiştir. II. Meşrutiyet Dönemi, kadın hareketleri açısından önemli atılımların hayata geçirildiği dönemdir. Türk kadınının kimlik edinme ve ...
  • İlhan Berk'in şiirlerinde mekân incelemesi 

   Satış, Kadriye Gözde (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   İlhan Berk'in çeşitli mekânlarla örülü şiirleri mekânı bir uğrak yeri olmaktan çıkararak kendi yaşamından ve gözlemlerinden yarattığı tinsel güçle mekânı farklı anlamlarla çeşitlendirmiştir. Hatıra ve düşlerle topografik ...
  • Mecmua-i eş'âr [AEMnz 635] (Metin-inceleme) 

   Hayat, İlker (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016-12)
   Klasik Türk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan şiir mecmuaları günümüz araştırmacılarına önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Derleyicisinin yanında dönemin de edebi zevkini yansıtan bu mecmualar sosyokültürel veriler ...
  • Mecmua-i Eş'âr [University of Michigan Isl. Ms. 416] (Metin-İnceleme) 

   Kaya, Emir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2013-06)
   Seçme şiir mecmuaları antoloji niteliğinde eserler olup yazarının kişisel zevkini ortaya koyar. Ayrıca dönemin edebi eğilimi ve zevki üzerine de bize bilgiler verir. Ayrıca mecmualar sayesinde divanlarda ve diğer bilimsel ...
  • Mecmû'a-i Eş'âr [Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960] (metin - inceleme) 

   Gümüş, Abdulkadir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-10)
   Klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan seçme şiir mecmuaları, edebiyat alanındaki akademik çalışmalar bakımından oldukça önemli eserler arasındadır. Bu mecmualar aynı zamanda bir seçki özelliği taşıyıp ...
  • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

   Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
  • Muhammed'in Işk-nâmesi üzerine dil incelemesi 

   Torun, Canan Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009-01)
   Daha çok edebiyat tarihçisi dikkati ile yayımlanan kimi tarihi metinlerin bugüne kadar dilbilgisi yapıları ortaya konmamış; bu yüzden bunlar dil tarihçiliğinin istifadesinden uzak kalmıştır. Bu gibi eserlerin dil verilerinin ...
  • Nazlı Eray'ın romanlarında halk bilimi unsuları 

   Dündar, Peyruze (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2019)
   Kültür, bir milletin zamanla meydana getirdiği maddi ve manevi kısacası her türlü değerin toplamıdır. Kültür, bir milletin geçmişini yansıtan en önemli unsurdur. Kültür, milletlerin ortak değerlerini etkileyen en önemli ...
  • Nâilî Sâlih Kenz-i Nesâyih (Metin-inceleme) 

   Miyasoğlu, Osman Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmanın konusu İranlı Feridüddin-i Attâr'ın Pendnâme'sinin manzum şerhini yapan Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd)'in 1877 tarihinde yayınlanan Kenz-i Nesâyih adlı eserinin transkripsiyonu ve tahlilidir. Amaç Kenz-i Nesâyih'i ...
  • Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı eserindeki niteleme sıfatları 

   Keskinci, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2017)
   Çalışmamız, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" eserinde yer alan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkındaki bu araştırma, Türkiye Türkçesinin dilbilgisel özelliklerini belirlemeye katkıda ...
  • Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" Adlı Romanında Niteleme Sıfatları 

   Bıçak, Nihat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmamızda, Orhan PAMUK'un "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı romanında geçen niteleme sıfatları incelendi. Bu çalışmanın asıl amacı, Türkiye Türkçesinde kullanılan niteleme sıfatlarının şekil ve oluşumları hakkında bir sonuç ...
  • Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" Romanında Niteleme Sıfatları 

   Pur, Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2018)
   Çalışmamızda, Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında yer alan niteleme sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye ...
  • Peyami Safa'da Dejenere Toplum 

   Şirinoğlu, Cenk (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008-09)
   Cumhuriyet Devri'nin Önemli yazarlarından birisi olan Peyami Safa'nm bu tez içerisinde öncelikle doğup büyüdüğü, kendisini yetiştirdiği sosyal ve edebî çevre tamtilmaktadır. Daha sonra edebiyat hayatına girişi, sanat ...
  • Refik Halit Karay'ın hikayelerinde değişim 

   İyioğlu, Gülüzar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2011-10)
   Bu çalışmada Refik Halit Karay'ın iki hikâye kitabı yani Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri'nde ?dil-anlatım, mekân, kişiler, zaman, mizah ve yergi? bakımından ne gibi farklar ortaya çıktığı incelenmeye ve çözümlenmeye; ...
  • Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" ve "Yaprak Dökümü" romanlarında baba motifi 

   Türksoy, Mehtap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2012-06)
   Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, üslubundaki akıcılık, teknik ve tahkiye ustalığının yanı sıra işlediği konularla da Türk halkının severek okuduğu sayısız esere imza ...
  • Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-Metin-Dilbilgisel Dizin) 

   Barikan Topci, Çağla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   "Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî" yazarını bilmediğimiz mensur bir mevlit örneğidir. Eserin yazılış tarihi de tam olarak tespit edilememiştir. 15. yüzyıl veya sonrasında yazıldığını düşünüyoruz. Kitap, Hz. Muhammed'in ...
  • Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri 

   Güzel, Gülşah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, ...
  • TUDOK / III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Cilt 1 

   Ceylan, Ömür; Şahan, Kayhan; Hasdedeoğlu, Mehmet Onur; Büyükkaya Yeşiltaş, Hande; Gür, Nagihan; Yıldırım, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2010-09)
  • TUDOK / III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Cilt 2 

   Ceylan, Ömür; Büyükkaya Yeşiltaş, Hande; Şahan, Kayhan; Hasdedeoğlu, Mehmet Onur; Gür, Nagihan; Yıldırım, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2010-09)
  • TUDOK / IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 

   Şahan, Kayhan; Büyükkaya Yeşiltaş, Hande; Hasdedeoğlu, Mehmet Onur; Gür, Nagihan; Yıldırım, Kübra; Yeni, Emre Berkan; Yalçınkaya, Yağız (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2012-08)