Now showing items 897-916 of 5511

  • Bridging the Gender Gap in Turkish Politics: The actors promoting female representation 

   Bilgili, Nazlı Çağın (2011)
   Gender gap is still persistent in Turkey in diff erent areas despite the fact that policies and measures pertaining to gender equality have been improved in the past couple of years. Believing in the prominence of gender ...
  • Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi 

   Çelik, Yakup (2007)
   Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezid dönemini anlattığı Bu Atlı Geçide Gider romanında; Osmanlı’daki aile, birey, toplum, eğitim konuları üzerinde durur, dönemin tarihsel olaylarını bu çerçeve içerisinde işler. ...
  • Building Bilingual Microcomputer Systems 

   Taylı, Murat; Salamah, A. (1990-05)
   In the Arab world the need for bilingual microcomputer systems is ever increasing. In addition to the ability to process the Arabic and English scripts, an ideal system should support the use of existing applications with ...
  • Building up lexical sample dataset for Turkish word sense disambiguation 

   İlgen, Bahar; Adalı, Eşref; Tantuğ, Ahmet Cüneyd (2012-07-02)
   Word Sense Disambiguation (WSD) has become even more important research area in recent years with the widespread usage of Natural Language Processing (NLP) applications. WSD task has two variants: “Lexical Sample” and “All ...
  • Buldan İlçesinde Kişi Adları 

   Karpuz, Hacı Ömer (2006)
   Bildiri Giriş, İnceleme ve Bulgular, Değerlendirme ve Sonuç kısımlarından oluşmaktadır. İncelemede Denizliye bağlı Buldan ilçesi nüfusuna kayıtlı 39264 kişiye ait adlar evreninin %18 inin oluşturan 7261 kişi adından oluşan ...
  • Bulgaristan'daki Türk Yatırımları 

   Öztürk, Serdar; Gövdere, Bekir (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Türk yatırımcılarının yurt dışı yatırımlarında belirgin bir artış vardır. Bu çalışma, Bulgaristan'daki Türk yatırımlarını incelemektedir. Bu araştırma Sofya'da yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Bulgaristan'daki Türk ...
  • Bursa City Museum From Past To The Present 

   Silav, Muna (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2011-10)
   Museums are places that transfers social, economic and cultural heritage from past to present. Society’ lifestyle, traditions, and habits are memory of the city. Regarded as exhibiting the cultural values of the past and ...
  • Bursa Doğanbey Üzerinden Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesinin Tartışılması 

   Gür, Miray; Dostoğlu, Neslihan (2016-01)
   Son dönemde, Türkiye’de planlama politikalarına ilişkin merkezi düzeyde verilen kararlarda kentsel dönüşüm oldukça gündemde olup, geçtiğimiz yıllarda geliştirilen yasal altyapı ve beraberinde yapılan uygulamalarla hem halk, ...
  • Bütünleşik Pazarlama İletişimi'nde Kullanılan Bir Ortam Olarak İnternet 

   Çaptuğ, İlke (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-07)
   Bu çalısmanın amacı pazarlama iletisimi ve bütünlesik pazarlama iletisimi unsurlarıçerçevesinde interneti incelemek, internetin bir ortam olarak degerini ve kullanılırlıgınıarastırmaktır.Arastırmada, öncelikle iletisim, ...
  • Büyük Genlikli Nonlineer Salınımlı Kablolu Köprü Modelinin Rasgele Yükler Altında Davranışının İncelenmesi Üzerine 

   Merdan, Mehmet; Coşkun, Erhan; Khaniyev, Tahir (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
   Bu çalışmada rüzgarlı bir havada asma kablolu köprünün rasgele yükler altında çözümünün davranışını, sönümdeki artışın ve köprüye etki eden dış kuvvetlerin üçgensel dağılıma sahip bir rasgele değişken olması durumunda ...
  • Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları 

   Kerimoğlu, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2018)
   Tezin çalışma konusu olan Büyük Postane; bir kamu yapısı olup, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Yeni Postane Caddesinde, 24 pafta, 424 ada, 14 parselde yer almaktadır. Yapı, İstanbul I Numaralı ...
  • Büyüme Hormonu Gen Anlatımı Arttırılmış Meme Kanseri Hücrelerinde Curcuminin Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkisinde İnflamasyonun Rolü 

   Özakaltun, Buse (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, 2018)
   Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Kanser kaynaklı ölümler arasında meme kanseri akciğer kanserinden sonra kadınlarda ikinci sırada gelmektedir. Meme kanseri gelişiminde HER2/neu (insan ...
  • Büyüme hormonu genindeki (Gh) a13s, f166del, t24a mutasyonlarının büyüme hormonu sinyali, poliamin metabolizması ve ilişkili mirna anlatım profilleri üzerine etkisinin Hek293 hücre hattında irdelenmesi 

   Koyuncu, Kadriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
   Büyüme Hormonu (BH) geninde mutasyonlara bağlı olarak BH sentez, salınım ve sinyal bozukluğuna bağlı büyüme geriliğine İzole Büyüme Hormonu Eksikliği (İBHE) denir. Farklı etnik kökene sahip İBHE sendromlu kişilerde BH ...
  • Büyüme Korkusu Ölçeği'nin (BKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 

   Ateş, Nida; Özden Yıldırım, Melis Seray (2018)
   Bu araştırmanın amacı, 18-35 yaş arasındaki kişilerin normal gelişim süreçleri içinde büyümek ve yetişkin olmakla ilgili korkularını ölçecek bir ölçek geliştirmektir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör ...
  • Büyüme sürecindeki çocuklar ve para 

   Coper, James P. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1991)
  • By The Power Of Sns, We Can… And Yet…Activism Through Sns: Potential And Limitations In Turkey 

   Görkem, Şenay Yavuz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   This research article summarizes the findings of a larger research study which attempted to gather data on Turkish activists’ perceptions on the scope, strength and limitations of digital activism. Qualitative data were ...
  • Bıst-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı Ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi 

   Ulusan, Meltem (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Finansal ve iktisadi göstergeler arasındaki etkileşim özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir.Borsa İstanbul (BIST), genç ve dinamik yapısıyla reel ekonominin can damarı olan ...
  • C-drug : A medication usage control system 

   Çakaloğlu, Tolgahan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013-01)
   Günümüzde, insanların çoğu günlük yaşamdaki yoğunluklarından, hafıza problemlerinden ya da tembelliklerinden dolayı reçetelenmiş ilaçlarını takip edemiyorlar. Bunlara ek olarak, doktorları ile olan randevularını da aynı ...
  • CAAD in Mimari Eğitime Entegre Edilmesi 

   Elhardudi, Mahmod M. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   CAAD, tasarım sürecinde kullanılan bütün programların dahil olduğu (örn. Taslak, tasarım, sunum, iletişim, vs.) Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım demektir. Bu tez, CAAD'ın mimari eğitime entegre edilme olasılığını tartışır. ...
  • Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Ayna Motifi 

   Şengök, Yağmur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2015)
   Bu tezin konusu Yeni Türk Edebiyatı şairi Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerindeki ayna motifidir. Araştırmanın hedefi, Tarancı'nın ayna motifini kullandığı şiirleri tespit ederek, bu motifin çağrıştırdığı anlamları analiz ...