Now showing items 1-1 of 1

    • Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişki 

      Çalıkoğlu, Umur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
      Sessizlik bütün örgütleri önem vermesi gereken bir konudur. Örgütlerin tamamı sessizliğini kırdığı zaman gelişmesi için yaratıcı fikirler ortaya çıkaracaktır. Bazı yöneticiler sessiz kalınmadığında kargaşa çıkacağını ...