Now showing items 1-13 of 13

  • 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri ve Halk Şiiri 

   Çelik, Yakup (2010)
   Şiire Nazım Hikmet etkisiyle başlayan, toplumcu söylemi kullanan ve ilk edebi ürünlerini 1940’lı yıllarda veren şairler, edebiyatımızda 1940 Kuşağı Toplumcu Şairleri olarak anılırlar. Bu şairlerin eserlerinde toplum ...
  • Ayşe Kilimci'nin Hikayeciliği ve Hikayelerinde Anlatım Teknikleri 

   Çelik, Yakup; Gezer, Alpay (2017)
   Bu çalışmada Ayşe Kilimci’nin hikâyeciliğinin özellikleri ve hikâyelerinde kullandığı anlatım tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Öyküyle yatıp öyküyle kalkma, öyküyle nefes alıp öyküyle düşünme, hayata öykü ...
  • Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Varoluş Kaygısı 

   Çelik, Yakup (2010)
   Azerbaycan sahası Türk edebiyatının önemli ismi Bahtiyar Vahapzade’nin şiirlerinde varoluş kaygısı ana tema durumunda değildir. Ancak çeşitli dönemlerinde varoluş kaygısını işleyen bazı şiirler kaleme almıştır. Onun ...
  • Bitmemiş Bir Destan: Kuyucaklı Yusuf 

   Çelik, Yakup (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997)
  • Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi 

   Çelik, Yakup (2007)
   Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yıldırım Bayezid dönemini anlattığı Bu Atlı Geçide Gider romanında; Osmanlı’daki aile, birey, toplum, eğitim konuları üzerinde durur, dönemin tarihsel olaylarını bu çerçeve içerisinde işler. ...
  • İkinci Meşrutiyet Döneminde Bir Mizah Gazetesi: Geveze 

   Civalıoğlu Sevindik, Berna; Çelik, Yakup (2017)
   İkinci meşrutiyetin 1908’de ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı matbuat hayatında büyük bir canlılık meydana gelmiştir. Pek çok konu ve alanda gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlandığı bu dönemde, özellikle mizah alanında ...
  • İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ova'dan Okyanusa Turgut Reis 

   Çelik, Yakup (2010)
   Bu çalışmada Türk denizcilik tarihinde önemli yeri olan Turgut Reis’in hayatının konu alındığı bir roman üzerinde durulmuştur. Turgut Reis romanında, yazarın Osmanlı İmparatorluğuna eleştirileri, çöküşün asıl nedenleri ...
  • İskender Pala'nın Romanlarında Yeni Tarihselciliğin İzleri 

   Çelik, Yakup; Kırbaş, Ufuk (2015-06)
   İskender Pala, çağdaş Türk edebiyatının değerli yazarlarından biridir. Özellikle, yazdığı tarihi romanlarla Türk tarihine ve edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İskender Pala’nın romanlarında ...
  • Kutadgu Bilig’in Türk Edebiyatındaki İzleri 

   Çelik, Yakup (2019-09)
   1069 - 1070 yılında Karahanlılar döneminde yazılan Kutadgu Bilig, Türk dünyasında sadece bir edebiyat metni olarak kalmamış, hem devlet büyüklerine rehberlik etmiş hem de şairler ve yazarların toplumsal duyarlılıklarına ...
  • Mizah Ekseninde İroni Çerçevesinde Anlam İlişkileri ve Ayşe Kilimci’nin Hikâyelerinde Mizahî Dil 

   Çelik, Yakup; Gezer, Alpay (Current Research in Social Sciences, 2017)
   Bu çalışma ile ironi kavramının etrafındaki muğlaklığın giderilmesine cüzi bir katkı sağlayarak Ayşe Kilimci’nin hikâyelerindeki mizahî dili ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kimi zaman bir edebî sanat, kimi zaman bir edebî ...
  • Şair Ahmet Muhip Dıranas'ın Oyun Yazarlığı 

   Çelik, Yakup (2010)
   Türk edebiyatında daha çok şair kimliği ile tanınan Ahmet Muhip Dıranas, tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Dıranas, Türk edebiyatında şair kimliğiyle yaşayacak, gelecek nesiller de onu şair olarak tanıyacaktır. ...
  • Tarih Edebiyat İlişkisi Bağlamında Bir Devrin Eleştirel Panoraması Abdülhamit Düşerken 

   Çelik, Yakup (2009)
   Nahit Sırrı Örik Abdülhamit Düşerken romanında, çocukluk yıllarında tanığı olduğu, yakın dönem Türk tarihinin önemli gelişmelerini, merkezinde aşkın bulunduğu olaylar çevresinde kurgulamıştır. Yazar; bir devrin panoraması ...
  • Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler 

   Çelik, Yakup (2002)
   Tarih, bugün ile geçmiş arasında bitmez tükenmez bir diyalogdur. Geçmişin var olabilmesi için tarihçiye ihtiyaç vardır. Tarihsel gerçeklik ancak tarihçinin başvurusu sonucu bir değer kazanır. Biz tarihten, kayıt tutan ...