Now showing items 1-1 of 1

    • Okul-Aile İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Yönetici Görüşleri 

      Özdemir, Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
      Okul, görevi sadece eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek olmayan aynı zamanda bulunduğu çevrenin, velinin ve okulda yer alan öğretmenin, öğrencinin, yardımcı personelin istek ve beklentilerini de karşılayabilen bir yapıdır. ...