Now showing items 1-1 of 1

    • Kentsel dönüşüm sürecinde meşrulaştırma ve Bağdat Caddesi'nin yeniden inşa süreci 

      Şahin, Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-04)
      Kent kavramı, toplulukların göçebe hayatından yerleşik düzene geçişiyle birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. Kırsal yaşamın zamanla yerini kent kavramına bırakması, kentlerin büyüyerek gelişmesi, modernleşme ile birlikte ...