Now showing items 1-1 of 1

    • Özel Okul Yöneticilerinin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Görüşleri 

      Aktürk, Osman Yücel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
      Bu araştırmanın amacı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okul ekosistemi içerisinde akademik ve sosyal uyum süreçlerinde yaşadıklarını; öğretmen, veli, kurum politikaları ve akran ilişkileri boyutlarıyla özel ilkokul ...