Now showing items 1-6 of 6

  • Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2012-07)
   Modern ekonomik yaşamın ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde finans kurumları, sigorta şirketleri gibi kurumlar başta olmak üzere müşterilerine bireysel sözleşmelerden önce bugün standart (tip) sözleşmeler ...
  • Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Zarar görenin korunması konusunda zorunlu sorumluluk sigortalarına ihtiyaç duyulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) m.91’de kanun koyucu zarar görenlerin korunması için sigorta yaptırma zorunluluğu öngörülmüştür. ...
  • Limited Şirkette Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) şirket ortaklarına ve yöneticilerine yeni bir takım haklar getirilmiştir. “Limited Şirkette Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı” 6762 sayılı TTK’da müdürler için bulunan ancak ...
  • Sigorta Sözleşmesinde Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi Durumu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 1470’te sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi durumu düzenlenmiştir. İlgili düzenleme de aksi öngörülmediği takdirde sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi durumunda ...
  • Sigorta sözleşmesinin tarafları dışındaki ilgililerin hukuki durumu 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2013-08)
   Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında sigorta sözlşemesinin tarafları olan sigortacı ve sigorta ettiren dışındaki kimseleri belirleyerek ve bu kimselerin hak ve borçlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
  • Üretim ve İş Sırrının Haksız Rekabete Konu Olması ve Yaptırımları 

   Bağrıaçık, Safiye Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2016)
   Üretim ve iş sırrı kavramı ile korunması ekonomik hayatın devamlılığı için oldukça önemlidir. Özellikle de bilginin öğrenilmesinin ve başkalarına aktarılmasının günümüzde çok daha hızlı bir şekilde yapıyor olması üretim ...