Now showing items 1-6 of 6

  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğu 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (Seçkin Yayıncılık, 2014-07)
   Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte kusur ilkesinin adaleti sağlamada yetersiz kalması sonucu kusursuz sorumluluk halleri Kabul edilmiş olup, bunların başında da tehlike sorumluluğu gelmektedir. Tehlike sorumluluğu ...
  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Şerhi 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (Seçkin Yayıncılık, 2017-07)
   Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, arsa payı karşılığ inaşaat sözleşmelerinin şerhi imkanı Türk Medeni Kanunu mad. 1009’da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye ...
  • Bankacılık İşlemlerinde Genel İşlem Koşulları 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (Seçkin Yayıncılık, 2013-01)
   Birçok yeni hüküm içermekte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği en büyük yeniliklerden biri de genel işlem şartlarına ilişkin düzenlemesidir. Madde gerekçelerine bakıldığında genel işlem şartlarına ilişkin ...
  • Eser sözleşmesinde yüklenicinin borca aykırılığının önceden belli olması 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2016)
   Çalışmamızın konusunu Türk Borçlar Kanunu madde 473 gereğince eser sözleşmelerinde yüklenicinin borca aykırılığının vadeden önce belli olması oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak ...
  • Eser Sözleşmesinin Değişen Koşullara Uyarlanması 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (Seçkin Yayıncılık, 2016-07)
   Çalışmamızın konusunu eser sözleşmesinin yeni koşullara uyarlanması oluşturmaktadır. TBK madde 480/f.2 gereğince bazı koşulların gerçekleşmesi halinde sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep edebilecektir. Bu hüküm ...
  • Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

   Gümüşsoy Karakurt, Güler (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   Çalışmamızın konusunu gelir paylaşımlı inşaat sözlşemesi ve yüklenici ile iş sahibi arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. ...