Now showing items 1-2 of 2

  • Türkiye'de Faiz Oranı ile Döviz Kuru İlişkisinin Analizi (2003-2020) 

   Dereli, Deniz Dilara; Küçük, Eda (2021)
   Ekonomilerde faiz oranı ve döviz kuru makroekonomik istikrar açısından iki önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple döviz kuru ve faiz oranı arasındaki etkileşimin ekonomi politikalarının düzenlemesinde dikkate ...
  • Türkiye'de döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki 

   Küçük, Eda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2021)
   Bir ülkenin ekonomisinin makroekonomik açıdan dengede olabilmesi için döviz kuru ve faiz oranlarının dengede olması gerekmektedir. Bu değişkenler arasındaki dengede meydana gelebilecek bir bozulma ülke ekonomisi açısından ...