Now showing items 1-1 of 1

    • Sinemaya yaklaşan Türk romanında edimsözlerin varlığı 

      Keser, Cem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
      Tez çalışmasında görsel bir sanat olan sinemanın edebiyatla olan ilişkisi anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmada İngiliz dilbilimci-filozof Austin'in ortaya koyup Searle'ün geliştirdiği söz edimleri kuramı referans alınıp ...