Now showing items 1-1 of 1

    • Turkey's European Union Candidature and The Issue of Democratic Reform 

      Rumford, Chris (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
      Demokrasi ve insan hakları genellikle Türkiye'nin AB'ne üyeliğinde engel olarak algılanmaktadır. Müktesabata Uyum için Ulusal Programın son basımı Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerine uymakta direndiğine ilişkin ...