Now showing items 1-3 of 3

  • Adli Kontrol 

   Sırma Gezer, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2016-01)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk ceza usul hukuku sisteminde yer edinen yeni koruma tedbirlerinden biri de adli kontrol tedbiridir. CMK’da yapılan değişikliklerle adli kontrol ...
  • Cengiz ve Diğerleri / Türkiye Karar İncelemesi 

   Sırma Gezer, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   Ankara Sulh Mahkemesi kararıyla Mayıs 2008’de YouTube internet sitesine erişimin engellenmesinin ardından başvurucular, sosyal medya kullanıcısı sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa İnsan Hakları ...
  • Hukuka Aykırı Delillerin Türk Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 

   Sırma Gezer, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2017-01)
   Ceza yargılaması maddi gerçeğe ulaşmayı hedeflemekle birlikte birlikte bu hedefe ulaşmak için kullanılan metodlar da özellikle insan hakları hukuku bakımından önem taşımaktadır. Zira modern hukuk anlayışına göre, insan ...