Now showing items 1-18 of 18

  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Genital Muayene Suçu 

   Sırma, Özge (On İki Levha Yayınları, 2013-05)
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Elkoyma 

   Sırma, Özge (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008-06)
  • Açlık Grevi 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2012-01)
   Ülkemizde 2000’li yıllarda yoğun bir şekilde gündeme gelen açlık grevleri, ifadeyi açıklama özgürlüğünün bir biçimi olarak kabul edilmekle birlikte, olası sonuçları nedeniyle kişilerin yaşamlarını tehdit eden bir boyuta ...
  • Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2012-04)
   18. yüzyılda ayrı bir kurum olarak kabul edilmeye başlanan hukuka aykırılık kavramının hukuki niteliği konsunda kimi tartışmalar günümüzde de süre gelmektedir. Bu tartışmalar hukuka aykırılığın etki alanından, bağımsız bir ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2008-01)
  • Etik ve Hukuki Açıdan Hasta Hakları 

   Sırma, Özge; Üstün, Çağatay (Seçkin Yayıncılık, 2014-04)
   Tıp biyopsikososyal bütünlüğü bozulmuş insanların sağlığını geri kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunan bir alandır. Tıbbın öznesini oluşturan hastanın normal bir bireyden farklı olan hakları ve sorumlulukları vardır. ...
  • Güncel olaylar çerçevesinde 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda arama 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009-06)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kabulü ile birlikte, ceza yargılamasında “delilden sanığa uluşma prensibi”nin yerleşmesi için gerekli olan yasal imkanlara büyük ölçüde kavuşulmuştur. Bu prensibin yerleşmesi bakımından ...
  • Koch Almanya'ya Karşı Davası 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2014-08)
   In Konch v. Germany, the European Court of Human Rights again has ruled on application regarding an alleged right to assisted suicide. The Court elaborated on some procedural implications of article 8 in cases in which ...
  • Örgüt Adına Suç Isleme ve Çocuk 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2010-01)
  • Savunma Hakkı Kapsamında Tasçıgil / Türkiye Davası 

   Sırma, Özge; Saygılar, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2009-12)
  • Savunma Kapsamında Taşçıgil / Türkiye Davası 

   Saygılar, Yasemin F.; Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009-12)
  • Türk Hukukunda Silah Kullanma Yetkisi 

   Sırma, Özge (Nomos, 2009)
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Sırma, Özge; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Sırma, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F.; Özaydın, Özdem (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Türk, Alman ve İtalyan Ceza Hukuklarında Sünnet 

   Özaydın, Özdem; Sırma, Özge; Saygılar Kırıt, Yasemin F. (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
  • Yargıç Bağımsızlığı ve HSYK 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2011-09)
   Yargının bağımsız olması için, ülkemizde ve dünyada değişik sistemler ve yöntemler denenmiştir. 12.09.2010 tarihinde yapılan halkoylamasın neticesinde Anayasa’nın 159’uncu maddesi ve 18.12.2010 tarihli ve 6087 sayılı ...
  • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda ilgilinin rızası 

   Sırma, Özge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-12)
   Bu çalışmanın konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ilgilinin rızasına ilişkin düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. . Bilindiği gibi, ilgilinin rızası kavramı bir hukuka uygunluk nedeni olarak, ...
  • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda İlgilinin Rızası 

   Sırma, Özge (Seçkin Yayıncılık, 2009)