Now showing items 1-1 of 1

    • Sosyal medya pazarlamasında ünlü ve fenomen kullanımı tercihi: Hızlı moda sektörü örneği 

      Sabuncu, Onur Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2019)
      Teknolojinin gelişimi ve bunun sonucunda ortaya çıkan Web 2.0 kavramı, sosyal medyanın gelişimine ve insanların hayatında önemli bir yere sahip olmasına olanak sağlamıştır. Sosyal medya, insanların birbirleriyle olan ...