Now showing items 1-1 of 1

    • Öğretmenlerin örtülü liderlik modellerinin belirleyicisi olarak sahip oldukları eğitim inançları 

      Simal, Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2021)
      Bu çalışmada öğretmenlerin örtülü liderlik modellerinin belirleyicisi olarak sahip oldukları eğitim inançları değişkeni nicel yöntemle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bunu yaparken ...