Now showing items 1-2 of 2

  • Bıst-100 Getirileri, Dış Ticaret Açığı Ve Enflasyon Büyümesinin Nedensellik Açısından Analizi 

   Ulusan, Meltem (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Finansal ve iktisadi göstergeler arasındaki etkileşim özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir.Borsa İstanbul (BIST), genç ve dinamik yapısıyla reel ekonominin can damarı olan ...
  • Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri 

   Çetiner [İşeri], Emine Müge; Ulusan, Meltem (2007)
   Türk bankacılık sistemindeki yeniden yapılandırma ve ekonomik konjonktürdeki olumlu gelişmeler, yabancı bankaların sektöre olan ilgisini arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2003-2005 yıllarını kapsayan bir dönem içinde ...