Now showing items 1-1 of 1

    • Özel Sigorta Hukukunda Rizikonun Dağıtılması İlkesi 

      Omağ, Merih Kemal (İstanbul Kültür Üniversitesi, 2002-06)
      Sigortanın esası, zararın sigortalılar topluluğuna dağıtılmasıdır. İç dağıtımda sigortacı rizikoyu aynı tehlikeye maruz sigortalılar topluluğu arasında paylaştırır ve dağıtır. Dış dağıtımda ise sigortacı, taşıdığı rizikoyu ...