Now showing items 1-18 of 18

  • 19.yy'da Osmanlı konut mimarisinde iç mekan kurgusunun Safranbolu evleri örneğinde irdelenmesi 

   Azezli, Gülçin Bozkurt (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, 2009-07)
   ?19.yy'da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi'' konulu tezin amacı;Türkiye'de geleneksel konut mimarisinin tarihsel gelişim süreci,plan tipleri ve iç mekan kurgusunun, ...
  • Art Nouveau'da Gaudi Örneklemesi 

   Köseliören, Halime Öznur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim, 2018)
   Tasarlama eylemine yönelik tüm adımların oluşumunda tasarımcının zihninde gerçekleşen ve inşa edilerek hayata geçirilen bir yapının gelişim sürecinde gerçekleşen tasarım oluşumlarının incelenmesi sürecine yönelik olan bu ...
  • Bellek-mekan ilişkisi: Tarlabaşı örneği 

   Çavuç, İoli Büyükyorgiyadis (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı K, 2019)
   Bu çalışma İstanbul'un merkezi sayılan ve yok olmaya yüz tutmuş, kentsel dönüşüm projesi ile de yakın gelecekte eski kimliğini kaybedecek olan Tarlabaşı'nın mimari geçmişini analitik bir şekilde incelemektedir. Aynı zamanda ...
  • Çocuk oyun parklarında modül tasarımında ahşap-plastik kompozit malzemenin kullanım olanakları 

   Erkan, Özge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Bölümü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
   Bu çalışmada; gelişen teknolojiler sayesinde her geçen gün daha önem kazanan kompozit malzemelerin önemine değinilmis, ahşap-plastik kompozit malzemeler incelenip, çocuk oyun parklarında modül tasarımında bu malzemenin ...
  • Dolmabahçe Sarayı'nda Dört Büyük Salonda İç Mimaride Kullanılan Renkler 

   Eceoğlu, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06)
   Dolmabahçe Sarayı'nın bulundugu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Bogaziçi'nin büyük bir koyuydu. Osmanlı Kaptan Pasalarının gemilerini demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldıgı bu koy zamanla ...
  • Gotik heykelcilikte "gargoyle heykeller" üzerine bir araştırma 

   Nabiyeva, Kübra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-04)
   Gotik sanat anlayışında heykeller, kilise ana kapıların yanına ağırbaşlı diziler halinde sıralanırdı. Kiliselerin dış yüzleri Tevrat ve İncil'den alınmış konuları anlatan heykellerle bezenirdi. 12. yüzyılda kuzeyli ...
  • Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 19.yy istasyon yapılarının mekân analizi 

   Özer, Çağatay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın konusu, Halkalı-Pehlivanköy bölümü 19. Yüzyılda inşa edilen, günümüzde Halkalı-Kapıkule arasında hizmet veren demiryolu hattı üzerinde bulunan yolcu binalarının incelenmesi, ulaşılan verilerin analiz edilerek ...
  • İç Mekan–Tipografi İlişkisinin Kapalı Otopark Mekanları Üzerinden İrdelenmesi 

   Vakılova, Nasıba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2017)
   Sunulan tez çalışması, temel anlamda iç mekan – tipografi ilişkisini irdelemekte ve bu ilişkiyi çevresel algı üst başlığı çerçevesine ortaya koymaktadır. Burada amaç, disiplinlerarası bir yaklaşım ortaya koymak ve genellikle ...
  • Kapalı hacimlerde ses- mekan ilişkisi ve psikoakustik kavramı 

   Güler, Damla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2017-06)
   Mimarlık ve müzik kavramının birbirleri ile ilgili benzer yanlarının bulunduğu, çalışmalarda görülmüştür.Bu çalışma da, müziğin mekan tasarımındaki önemini tartışmak için planlanmıştır. Çalışma günışığı olmayan, otomasyon ...
  • Loft kavramına farklı bir bakış açısı : Brütalizm 

   Erdemir, Zühal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2016-03)
   Loft kavramı ve bu mekânların oluşum koşulları, Brütalizm akımı ve etkilerinin devam etmesine bağlı olarak kaynak araştırması, incelenecek olan örneğin irdelenmesi ve araştırma yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının ...
  • Mekansal algıyı etkileyen tasarım parametreleri ve marka kimliği ilişkisi 

   Tanrıkut, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Bu tezin amacı, mekan algısını şekillendiren tasarım değişenlerinin marka kimliği ile olan bağlantısını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi literatür tarama ve ankete dayandırılmıştır. Röportaj, fotoğraf çekimi, mekan ...
  • Mobilya tarihine genel bakış ve art deco 

   Erdem, Tolga (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-06)
   Bu yüksek lisans tezinin amacı; mobilya tasarım tarihine genel olarak bakmak ve Art Deco üzerine bir arastırma yapmaktır. Birinci bölümde; yapılan çalısmanın genel tanımı yapılmıstır. İkinci bölümde; mobilyanın genel tanımı ...
  • Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi 

   Sak, Güliz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2014-05)
   Mimarlar, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda oluşturdukları yapay çevrede, eylemlerin daha verimli gerçekleştirmesini, minimum enerjiyle maksimum performans elde etmesini amaçlamaktadırlar. Bu sebeple de ergonomi ...
  • Müze Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi 

   Çolak, Şafak Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-05)
   Müzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. ...
  • Restoran mutfaklarının ergonomik açıdan işleyişinin incelenmesi: Almanya Berlin'de restoran mutfağı örnekleri 

   Cılız, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Yeme içme olayı insanların var oluşundan itibaren gelen bir olgudur. Bu sebepten dolayı; mutfak alanına tarih boyunca baktığımızda her zaman önemli olmaktadır. Mutfak alanı tamamen doğal bir şekilde ihtiyaçtan dolayı ortaya ...
  • Sürdürülebilirlik kavramının mekansal ölçü parametrelerine etkisi; Sürdürülebilir yeşil otel örneklemesi 

   Gürez, Esra Yüksel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı, 2019)
   Endüstrideki gelişmeler fosil yakıtların tüketiminde ve kontrolsüz nüfusta artışlara neden olmuştur. Buna bağlı olarak düzensiz yapılaşma ve çevre kirliliği de ekosistemin bozulmasını arttırmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik ...
  • Tasarımda çeşitlenme sağlayan yöntemlerin günümüz mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi 

   Batmaz, Sura Kılıç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-09)
   Mekan olgusuna tarihsel süreç olarak ele aldığımız zaman, temelde korunma ve barınma ile başladığı görülmektedir. Topluluk şeklinde yaşamayı yavaş yavaş öğrenen insanoğlu barınma ihtiyacı ile birlikte doğayı gözlemlemiş, ...
  • Tasarımda Loft anlayışı 

   Karagöz, Zeynep (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2007-12)
   Tasarımda loft mekan anlayışı ve bu mekanların oluşum koşulları, kaynak araştırması ve fotoğraf çekimi yöntemlerinden yararlanılarak tez çalışmasının konusunu oluşturmaktadır. Loft mekanlar, tarihsel süreç içerisinde biçim, ...