Now showing items 1-3 of 3

  • Görsel iletişim tasarımı açısından dergi kapak tasarımları: Elele dergisi kapak tasarımlarının çözümlenmesi 

   Ekim, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2011-04)
   Basılı yayın ürünlerinden biri olan dergiler, kapaklarında yer alan görsel kodlar aracılığı ile hedef kitlesine ulaşmaktadır ve ilk etkileşimi oluşturmaktadır. Oluşan bu iletişim görsel bir iletişim kapsamında ele alınabilecek ...
  • Kişilerarası İletişimde Uzam (Mekan) Dilinde " Öteki" Kavramı 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Yaşamımızın her anini çevreleyen imge (imaj) olgusu kendini her alanda etkin bir biçimde göstermektedir. Bu bağlamda, olumlu imge yaratımı söz konusu olduğunda üzerinde çok da fazla durulmayan uzam dili önemli bir işlev ...
  • Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri 

   Kayaarası, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-07)
   Mimarlık ve sinema etkileşiminin ortak noktasında mekan kavramı vardır. Kent mekanı, mimari ve sinema arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren önemli unsurlardan biridir. Bu tezin öncelikli amacı, son dönem Türk sinemasının kent ...