Now showing items 1-5 of 5

  • 4. Endüstri Devriminin getireceğiyeni Liderlik Anlayışı 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2018-06)
   Bu çalışmada, 4. Endüstri Devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0 kavramının liderlik stillerini ne şekilde etkileyeceği konusu üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere Almanya öncülüğünde gelişmiş olan ülkeler özellikle ...
  • İnsan kaynaklarında çalışanı motive etme yöntemleri üzerine bir araştırma 

   İğrek, Begüm (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2016-12)
   Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, herkese aynı teknolojiler ulaşabildiğinden rekabet ortamı her geçen gün daha zorlu bir hal almaya ve insan gücü çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu araştırma Trakya ...
  • Motivasyonun Performans ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri 

   Tekin, Tekin Şakir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
   İnsan kaynakları, günümüz dünyasının rekabetçi ortamında organizasyonların varlığını sürdürmeleri adına önem vermeleri gereken bir konu haline gelmiştir. İnsan kaynaklarının verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ...
  • Müzelerde İnsan Kaynakları Yönetimi 

   Parseyhan, Beste Gökçe (2017)
   Bu çalışmanın amacı insan kaynakları yönetiminin müzelerde etkinliğinin ve öneminin araştırılmasıdır. 20. yüzyılın başlarında literatüre personel yönetimi şeklinde giren anlayış, 1980’lerde insan kaynakları ...
  • Sanat Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Örgütsel Davranışa Bakış 

   Parseyhan, Beste Gökçe (2019-04)
   Günümüzde kurumların en önemli sermayesi insandır. Çalışanların örgütsel davranış çıktıları, kurumlar açısından önemlidir. Artan rekabet ortamında kurumları zarara uğratan önemli faktörlerden biri de işgücü devir oranının ...