Now showing items 1-9 of 9

  • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye’ nin Kalkınmasındaki Rolü 

   Başusta, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümlerle gelişen bilgi ekonomisinin yarattığı yeni değerler, büyüme ve kalkınma üzerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bilgi ve teknolojileri üreten ülkeler global anlamda ...
  • How do informal social networks impact on labor earnings in Turkey? 

   Yanık İlhan, Bengi; Bayar, Ayşe Aylin; Korucu Gümüşoğlu, Nebile (2019-07)
   The informal social networks are one of the prominent factors in the labor market decisions both for the supply and demand side. Particularly, in developing countries, like Turkey, these informal networks have an influence ...
  • İstihdamın İnceldiği Yer: Kadın ve Gençler 

   Alçın, Kerim Sinan; Şahanoğulları, Nazlı (2022)
  • İşbaşı Eğitimi Yapan İşgörenlerinin İş Algılarının Verimliliğe Etkisinin İncelenmesi: Kırıkkale İli Tekstil Sektöründe Bir Uygulama 

   Sevinç, Ali; Eren, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
  • İşgücü Verimliliği Karşısında Parkinson Kanunu 

   Meçik, Oytun (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Labor productivity is a measure of how much value a business can create with its workforce. Labor productivity can be increased by increasing the flexibility, interchangeability and mobility of various parts of the labour ...
  • Pandemi Sürecinde Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler 

   Çetiner, Emine Müge; Şahin, Seda (2021)
   Pandemi sürecinde tüm dünya olumsuz etkilenmiş, sadece sağlık sektöründe değil aynı zamanda sosyal, psikolojik, toplumsal ve ekonomik anlamda da zararlar görülmüştür. Bu çalışmada pandemi sürecinin dünya ekonomisine, ...
  • Türk İmalat Sanayinde Reel Ücretler ve İstihdam Arasındaki İlişki 

   Bakır, Hasan; Akdeniz, Coşkun; İlhan, Ali (2019-10-17)
   Reel ücretler ve istihdam arasındaki ilişkiye yönelik tartışma emek piyasası literatüründe önemli bir yer işgal etmektedir. Neo-Klasik iktisatçılara göre esnek emek piyasalarının varlığında, reel ücretlerdeki bir azalma ...
  • Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı 

   Şit, Mustafa; Şit, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ...
  • Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri 

   Erdil Şahin, Begüm; Ayhan, Damla (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   World economics is going through a structural reform period due to the developments on the information and communication technologies and impacts of globalization on business. New Economy has emerged as a consequence of ...