Now showing items 1-2 of 2

  • Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî 

   Kolunsağ, İbrahim; 107144 (2017)
   There has been considerable development in the study and evaluation of literary works in the field of Classical Turkish Literature. But with each passing day, the discovery of previously unknown poets and their ...
  • Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme) 

   Kolunsağ, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016)
   Doktora tezi olarak hazırlanan "Serâyî Dîvânı (Notlandırılmış Metin-İnceleme)" başlıklı bu çalışma, giriş ve üç bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde şairin yaşadığı dönem olan 15. yüzyılın (II. Bayezid Dönemi) Anadolu ...