Now showing items 1-3 of 3

  • Havacılık sektöründe müşteri hizmetleri değerlendirmesi 

   Karahasan, Asım Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2020)
   İşletmelerin varlık nedenleri olan müşteriler, satın alma faaliyetlerine ara vermedikleri süre boyunca, firmalar rekabet avantajı sağlayacaklardır. Pazarların serbestleşmesi ve küreselleşme ile beraber, müşteriler için ...
  • Havayolu işletmelerinde çalışanların iş tatmini ile yolcu memnuniyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

   Korkmaz, Kutlu Süreyya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Havayolları arasında yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz pazar koşullarında, müşteri memnuniyeti hizmet kalitesi algısının yüksek olması ile sağlanabilecektir. Bu da müşterinin aldığı hizmeti benimsemesi, ihtiyacının ve ...
  • Şirket birleşmeleri (Mergers) ve havayolu şirketlerinde merger uygulamalarına örnekler 

   Mühim, Seyit Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2012-05)
   Küreselleşme olgusu gün geçtikçe dünyada etkisini arttırmaya devam etmektedir. Kısıtlamaların ortadan kalkması ile dünya tek pazar haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak rekabet artarak devam etmektedir. Şirketlerin ayakta ...