Now showing items 1-1 of 1

    • Kentte Sinema Salonlarının Evrimi: İzmit Örneği 

      Akdaş, Cangül (JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017)
      Kentler de tıpkı insanlar gibi yaşamaktadır. Kentler nasıl yapısal bağlamda var olduğu coğrafyaya uyum sağlıyorsa, aynı şekilde yaşadığı çağa da uyum sağlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde çalışmanın konusu, sinema ...