Now showing items 1-20 of 94

  • 1945-2020 yılları arasında mimar-kimlik ilişkisinin sorgulanması 

   Öz, Çağla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2021)
   1945 yılı itibariyle mimari akımlara eklenen modernizm ve 2020 yılında kendini gösteren yeni yönelimler arasındaki dönemde; teknolojik gelişmelerin yansıması, disiplinler arası etkileşimler, küresel dünyanın değişen değerleri ...
  • 2000'li Yıllarda Üst Gelir Grubu Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Ataköy Örneği 

   Barutçular, Tülin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2018)
   Konut kullanıcıları için konut seçimi ve memnuniyeti en önemli yaşamsal faktörlerden biridir. İstanbul Ataköy yerleşimi birçok bakımdan konut memnuniyetinin üst düzeyde olduğu semtlerden biridir. Alanda önceki yıllarda ...
  • 3D object modeling with algebraic surfaces 

   Dirican, Ahmet Cengizhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005)
  • A biomimetic research on how cities can mimic forests to become sutainable and smart 

   Karabetça, Aliye Rahşan (2020-06)
   In nature, everything is functional concerning each other. Every single organism supports the other either with a symbiotic relationship or in terms of form and/or function; such as some trees shed their leaves to the ...
  • A CNN based rotation invariant fingerprint recognition system 

   Çelik Mayadağlı, Tuba; Saatçı, Ertuğrul; Rifat, Edizkan (Istanbul Unıv, Fac Engineering, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Avcılar Kampüsü, İstanbul, 34320, Turkey, 2017)
   This paper presents a Cellular Neural Networks (CNN) based rotation invariant fingerprint recognition system by keeping the hardware implementability in mind. Core point was used as a reference point and detection of the ...
  • Akçakoca'daki geleneksel konutların korunması:İşgörenler evi örneği 

   Kara, Fatma (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2014-05)
   İnsanoğlu var olduğundan beri barınma sorununu çeşitli yapısal çözümler üreterek çözmüştür. Daha sonra yan yana topluluklar halinde yaşamaya başlayarak organize olmayı ve medeniyetler oluşturmayı öğrenmiştir. Zamanın ...
  • Alt yüklenicilik uygulamalarında karşılaşılan sözleşme kaynaklı zorlukların değerlendirilmesi 

   Dedeoğlu, Ayşegül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Yapı Yönetimi Bilim Dalı, 2020)
   İnşaat sektöründe projeleri tamamlamak için gerekli olan ve uzmanlık gerektiren çeşitli faaliyetlerin her birinde becerili işçilerin tam zamanlı istihdamının maliyetlerini karşılamaya yüklenicilerin gücünün yetmediğinden, ...
  • Asma tavan sistemlerinin işlevsellik açısından incelenmesi 

   Güler, Merve Betül (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2019)
   Asma tavanlar ilk olarak estetik nedenlerle Japonya'da 1337-1573 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. Kaynaklara göre asma tavanlar Avrupa'da ise ilk olarak 1596'da İngiltere'de Blackfriars Theatre'de uygulanmıştır. ...
  • Bakü'de tarih içinde konut mimarisinde değişimler ve gelecekten beklentiler 

   Garayeva, Nazıra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2016-05)
   Bakü her zaman kültürü, sanatı, ekonomisi ve diğer özellikleri ile göz önünde olmuştur. Güzelliği, bu kenti ziyaret edenler tarafından dile getirilmektedir. Bu güzelliğin temel nedenlerinden biri de Bakü'nün hafızalara ...
  • Bina Kullanım Evresinin Denetimine Yönelik Bir Çerçeve Yaklaşım Önerisi 

   Elmas, Eyüp Salih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
   Binalar yapım tekniklerine göre belli bir yaşam ömrüne sahiptir, kullanıcılarının gelişen ihtiyaçları ve olumsuz müdahaleleriyle ömürleri kısalmakta ve olası afetlerde emniyetsiz hale düşmektedirler. 1999 Marmara Depremi ...
  • Bir kamusal alan olan afet parklarının tasarım kriterlerinin incelenmesi 

   Marangoz, Ayşenur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2021)
   Afet kavramının tüm dünyada gündemin üst sıralarında olmasının temel sebebi, insan yaşamını ve yerleşim alanlarını her geçen gün artan bir oranda tehdit etmesidir. Doğal afetlerin çeşitli türleri, dünyanın farklı coğrafyalarında ...
  • Bir yapının standartlara uygunluğunun express dili ile analizi 

   Bayer, Semih (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2020)
   Kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve mimari ofislerin Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) sistemlerini kullanmasıyla ekip üyeleri arasındaki iletişim ve paylaşımlar gelişmiştir. Mimari çizimlerin üretiminin gelişmesine ...
  • Body and Space : In-Between Sight and Site 

   Adiloğlu, Fatoş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Bu çalışma mimarlık ve sinema alanlarında yer alan beden-mekan ve hareket dinamikleri üzerinde duracaktır. Araştırma, mimarlık-sinema etkileşimi içerisinde, mekan ve beden ilişkisi sorgularken, Stephen Heath'in 'anlatı ...
  • Büyük Postane İç Donanımı ve Koruma Sorunları 

   Kerimoğlu, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2018)
   Tezin çalışma konusu olan Büyük Postane; bir kamu yapısı olup, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Yeni Postane Caddesinde, 24 pafta, 424 ada, 14 parselde yer almaktadır. Yapı, İstanbul I Numaralı ...
  • CAAD in Mimari Eğitime Entegre Edilmesi 

   Elhardudi, Mahmod M. A. (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2007-02)
   CAAD, tasarım sürecinde kullanılan bütün programların dahil olduğu (örn. Taslak, tasarım, sunum, iletişim, vs.) Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım demektir. Bu tez, CAAD'ın mimari eğitime entegre edilme olasılığını tartışır. ...
  • Clock towers as the focus of city square: The changing scale of nusretiye clock tower 

   Gelmez, Elif; Altıntaş, Meriç (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
   Tophane, with its historical and cultural heritage, is acknowledged to be one of the most significant districts of Istanbul. Formerly known for its gardens, the district has acquired a different identity after the Ottoman ...
  • Çankırı, Çerkeş'te Şevale Uyanık Evi Restorasyon Projesi 

   Arslan, Muhammed Burak (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı, 2017)
   Tarihi M.Ö. 2. binyıla dayanan Çerkeş, Osmanlı'nın Anadolu topraklarındaki hakimiyetine kadar Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine tanıklık etmiştir. 11. yüzyıldan itibaren Türk boylarının egemenliğine giren Çerkeş ve yakın ...
  • Çatı Aralarının Kullanıma Kazandırılması 

   Özkaptan [Alptekin], Gamze; Kasapoğlu, Esin; 113317; 112138 (2015)
   Hem biçimlerinin hem de işlevlerinin potansiyelini değerlendirmemiz gereken önemli yapı elemanlarından çatıların, yapının dış mekânı kadar iç mekânına da etki edebileceği gözden kaçırılmaması gereken bir konu. Çatı aralarının ...
  • Çift kabuklu giydirme cephelerde sistem seçimi için karar destek sistemi 

   Aslangiray, Naime Pınar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2010)
   Binalarda enerji verimliliğinin önem kazanması ile birlikte kullanıcı konforunun yükseltilmesinin yanında enerji korunumuna ait kaygıları da minimize edebilecek bir sistem olarak geliştirilen `enerji etkin cephe' tasarımları ...
  • Deprem sonrası toplanma alanlarının İstanbul örneğinde incelenmesi 

   Uyar, Hazal Ekin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2021)
   Dünya üzerinde birçok yerde depremler ve çeşitli afetler yaşanmaktadır. Türkiye de Dünya'daki aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle çok sayıda deprem yaşamış bir ...