Now showing items 1-20 of 22

  • 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında, Kültür ve Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve Etkilerinin Araştırılması İncelenmesi 

   Kısaoğulları, Aysun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-06)
   Bu çalışmada İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya götüren süreç ve bu bağlamda Mayıs 2010'a kadar gerçekleştirilen kültür-sanat projelerinin sosyolojik yapıya olan etkisi araştırılmıştır. Kültür ve sanat kavramlarının ...
  • A compressed sensing based approach on discrete algebraic reconstruction technique 

   Demircan Türeyen, Ezgi; Kamaşak, Mustafa Erşel (IEEE, 345 E 47th St, New York, Ny 10017 USA, 2015)
   Discrete tomography (DT) techniques are capable of computing better results, even using less number of projections than the continuous tomography techniques. Discrete Algebraic Reconstruction Technique (DART) is an iterative ...
  • Analysis of ancient potteries using FT-IR, micro-Raman and EDXRF spectrometry 

   Akyüz, Sevim; Akyüz, Tanıl; Başaran, Sait; Bolcal, Çetin; Güleç, Ahmet (ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2008-11-20)
   This work presents the spectroscopic results of the investigations of ancient pottery remains excavated in ancient Ainos (Enez-Turkey). The FT-IR and micro-Raman spectroscopic study of the pottery remains belonging to fifth ...
  • Atıl Kaynakların Finansal Varlıklara Dönüştürülmesi Sürecinin İrdelenmesi 

   Çetiner, Emine Müge; Çağlar, Onur Baran (2020)
   Tüm devletler halkını tasarrufa ve ilgili finansal varlıklara yönlendirerek; bu varlıklara ulaşabilmeleri için finansal ekosistemi ve oyuncuların ürün ve araçlar çıkarması için kamusal imkân, mevzuat ve kurumlar ile ...
  • Bankaların kültür ve sanat projeleri: Garanti Bankası SALT projesi örneği 

   Yağız, Yağmur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, 2012-11)
   Bilgi ve iletişim çağında olduğumuz bu dönem içinde, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları, değişen ekonomik, politik ve sosyal koşullarla birlikte, artan rekabet ortamıyla hedef kitleleri üzerinde farkındalık ...
  • Çevre ve ekoloji kavramları kapsamında ideolojik yaklaşımlar ve sanat 

   Oruç, Zeren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017-01)
   Tarih boyunca günün sosyal, politik ve ekonomik koşullarına göre şekil alan sanat, dönemin koşullarını yansıtmakla kalmamış, sergilediği eleştirel tutumla birçok şeyi değiştirmiştir. Toplumsal sorunlara kısa ve uzun vadede ...
  • Hollywood'dan Indiewood'a Amerikan sinemasının değişimi 

   Erensoy, Şirin Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-06)
   Amerikan sinemasının 100 yılı aşan bir tarihi olmakla birlikte bu sinema farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreler estetik anlamda farklılıklar göstermekle birlikte, o tarihi dönem içerisinde var olan kültürel ve sosyal ...
  • Lüks markaların konumlandırılmasında sanat etkinliklerinin kullanılması 

   Kablan Günay, Hava (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-01)
   Tüketicilerin hava, su, yiyecek ve barınma gibi biyolojik gereksinimlerinden sonra, sonradan edinilmiş gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlerin arasında bir kültüre dahil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar ...
  • New Reality In Museum 

   Oruç, Zeren (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bu çalışmada zaman ve mekanın ötesindeki yapısıyla teknolojinin ve değişen iletişim biçiminin bir ürünü olan sanal müzeler incelenecektir. Bunun için öncelikle müzenin tarihi ve teknoloji ile kurduğu ilişki incelenmiştir. ...
  • Popüler Kültürün Sanat Ve Tasarım Ürünlerini Kitschleştirmesi 

   Kahraman, Mehmet Emin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   In this study, the concept of kitsch as an symbol of popular culture is analyzed. Moreover, its impact on designer’s products is explored in relation to culture as well the use of works of art as kitsch. The use of kitsch, ...
  • Position Of Light And Water In Architecture And Philosophy Of Art 

   Yurtyapan Salimi, Aysegul; Salimi, Amineddin; Kara Pilehvarian, Nuran (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Light and water re key elements and indicators are in human life. Water as a lifeblood is important in views, philosophies and cultures in the world and its role is considered beyond its functional role as a symbol of ...
  • Sanat Organizasyonlarının Sponsorluğu ve İstanbul Bienali 

   Parseyhan, Beste Gökçe (2016)
   Günümüzde sanat kurumları, pek çok farklı dalda sanat organizasyonu düzenlemektedirler. Festival, sanat fuarı, bienal ve sergi gibi sanat organizasyonlarını düzenlemek finansal açıdan büyük bütçeler gerektirmektedir. ...
  • Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması 

   Özdel, Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014)
   Günümüz dünyasında, küreselleşme ile birlikte modern kentlerin ülkeleri adına önemi artmıştır. Kentlerin, pazarlama adına yaptığı çalışmaların çağımızda sürekli ve stratejik bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. ...
  • Toplum - sanat ilişkisi kapsamında İstanbul'daki müzik etkinlikleri (2000-2015) 

   Tuncal, Selen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2017-06)
   İnsanla birlikte var olan sanat, tarih boyunca insanın parçası olduğu toplumların gidişatına göre gelişim göstermiştir. Gelişen tüm olayları yansıtırken, eleştirel yönüyle de toplumun bir başkaldırısı halini almıştır. Bu ...
  • Toplum Yaratısı Halk Oyunları ve Bir Uyum Etkinliği Dansın Toplumsal Yaşamdan Edindikleri ve Kattıkları 

   Akgül, Kamile Perçin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Sanat; inana insan olduğunu anımsatan, insana ilişkin değerleri koruyucu ve vurgulayıcı sorumluluğuyla toplumsal yaşamı iyileştirici bir etki yaratmaktadır. İnsanoğlunun fiziksel varlığı bedeni ve içsel yaşamıyla iletişimine ...
  • Türk edebiyatının kurumsallaşması, diğer sanatlarla etkileşimi ve yönetimi 

   Elal, Bahadır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-11)
   Bu çalışmada edebiyat sanatının diğer sanatlarla etkileşimi ve yönetimi incelenmektedir. Çalışmada konu Türk Edebiyatı çerçevesinde ele alınmıştır. Birinci bölümde sanat, yönetim, sanat yönetimi, edebiyat gibi temel kavramlar ...
  • Türkiye'de ödenekli tiyatroların sanat ortamındaki yeri ve sorunlarının araştırılması 

   Yılmaz, Kerem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012-04)
   Devlet Tiyatrosu Hakkında Kanun Madde 2 kapsamında, Devlet Tiyatroları'nın kuruluş amacı; ?Halkın tiyatro gereksinimini karşılamak, tiyatro kültürünü yükseltmek, yerli ? yabancı tiyatro oyunlarını tanıtmak, tiyatro sevgisini ...
  • Türkiye'de plastik sanatlar alanında sansür ve liberal sansür kavramına marksist eleştiri bağlamında dört örnek olay incelemesi 

   Yılmaz, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2019)
   1980 sonrası Türkiye'de gerçekleşen siyasal değişimler, toplumsal ve ekonomik değişimleri doğurmuştur. Toplumsal ve ekonomik değişimler de farklı zümreleri meydana getirmiştir. 2000 sonrası yılları değerlendirebilmek için ...
  • Yaratıcı dramanın üç boyutu 

   Üstündağ, Tülay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-11-03)
  • Yaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansıması 

   Yıldız, Öykü Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. ...