Now showing items 1-7 of 7

  • Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi 

   Dereli, Deniz Dilara; Akkaraca Köse, Melike (2015-09)
   Rekabet gücü ve iktisadi büyümeye katkısı nedeniyle yüksek nitelikli işgücünün göçü stratejik bir önem kazanmıştır. Rekabetçi üstünlük ve büyüme odaklı ekonomiler bu nedenle yüksek nitelikli işgücünü çekme yarışına girmişler ...
  • Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi 

   Yılmaz, Cahit (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu kabulü uzun zamandır yapılmaktadır. Bu konuda yapılmış olan ve pozitif ilişkiyi doğrulayan, değişik ülkelerde yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Türkiye ...
  • Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Paradoksu 

   Oğuz, Senem (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Debt and Economic Growth Nexus in the US: Evidence from Asymmetric Casuality 

   Korucu Gümüşoğlu, Nebile (11. Uluslararası İstatistik Kongresi, 2019-10)
   The relationship between economic growth and debt has been studied for decades. This (casual) relationship can be different according to debt types, regions and countries. In this sense, the main motivation of this study ...
  • N-P Transformation In TlBi(1-x)SbxTe2 System 

   Özer, Mehmet; Paraskevopoulos, K. M.; Hatzikraniotis, E.; Vinga, E. S.; Anagnostopoulos, A.; Polychroniadis, E. K. (Elsevier Science Sa, Po Box 564, 1001 Lausanne, Swıtzerland, 2009-01-07)
   TlBi(1-x)SbxTe2 quaternary crystals that crystallize in a rhombohedral structure and according to their properties are classified between semimetals and narrow energy gap semiconductors, are studied. The study of their ...
  • Rekabet Gücü Ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme 

   Dereli, Deniz Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Günümüz dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ülkeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamına itmektedir. Bu yarış içerisinde ülkeler rekabet güçlerini korumak ve arttırmak amacıyla ar-ge faaliyetleri, ileri teknoloji kullanımı ...
  • Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rekabet Gücüne Muhtemel Etkileri 

   Dereli, Deniz Dilara (2016-04)
   Dünya gayri safi milli hasılasının yarısından fazlasına sahip olan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, kendi aralarında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı adı altında bir serbest ticaret anlaşması tesis ...