Now showing items 1-4 of 4

  • Cemal Süreya Şiirinde Kadın ve Erotizm 

   Özmeral, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, 2006-04)
   Bu çalısmanın konusu Türk edebiyatının en önemli sairlerinden Cemal Süreya'nın şiirlerinde ana izlek olarak görülen ?Kadın? tipleri ve "aşk" bağlamında nesnelesen "Kadın" tiplerinin, şiir kişileriyle girdiği "erotik" ...
  • Construction Of The Sacred In The Moving Image 

   Gil, Ines (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-04)
   Contemporary moving image (film and video) is looking for a new form of expressing the sacred, after decades of refusing all kinds of explicit “religious” content. The notion of Sacred changed with the social evolution ...
  • Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri 

   Kaya, Muharrem (Kitabevi Yayınları, 2009)
   Bu makalede, destanlarda kullanılan tasvir unsurlarının hayvanlara, halk hikâyelerinde ise daha çok çiçeklere, bitkilere dayalı olduğu üzerinde durulmuştur. Destanlardaki hayvan unsurunun avcılıkla, hayvancılıkla geçinen ...
  • Mekanı Anlama Üzerine Süreç Odaklı Bir Yaklaşım 

   Adıgüzel Özbek, Derya; Ertürk, Doğan Zafer (2017-12)
   Çalışmanın amacı, mekanın yaşamla biçimlenen ve insan ile olan sarmal ilişkisinin temelini oluşturan hissedilen özelliklerini anlamaya yönelik bir kuramsal çerçeve ve yaklaşımın geliştirilmesidir. Bunun için öncelikle ...