Now showing items 1-1 of 1

    • "Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma 

      Çamdereli, Mete (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
      Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli ...