Now showing items 1-20 of 23

  • Advergaming ve Marka İlişkisi 

   Ilgın, Hicran Özlem (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2013-01)
   In 1994, internet advertising which is emerged by the telecommunication company AT & T by giving out a banner advertisement to an internet magazine called “HotWired”; with the development of information technology today ...
  • Digital Media Strategies of Luxury Brands 

   Zeybek, Işıl; Ekin, Volkan (, 2012-03)
   Institutions that provide products and services and that show activity in all areas, not only are agents of change but also lead the race in novelties under the wind of change in a rapidly digitalizing world. In this sense, ...
  • Giyim mağazalarında marka kimliği ile iç mekan tasarımı arasındaki ilişki ve güncel bir marka üzerinden değerlendirme 

   Karacalı, Atlıhan Onat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07)
   Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların ...
  • Giyim Mağazalarında Marka Kimliği ile İç Mekan Tasarımı Arasındaki İlişki ve Güncel bir Marka Üzerinden Değerlendirme 

   Karacalı, Atlıhan Onat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-07)
   Bu çalışmada, perakende tasarımında marka kimliği değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, öncelikle kimlik ve imaj kavramları tanımlanacaktır. Kurumsal kimlik, marka kimliği, kurumsal imaj ve marka imajı kavramları ve bunların ...
  • İnternette haksız rekabetin önlenmesi 

   Soydemir, Güzide (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2014-06)
   Bu çalışmanın konusu günümüzün gelişen koşullarında internette meydan verilen haksız rekabetin önlenmesine yönelik, AB Direktifleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ...
  • Kült Marka Leica Fotoğraf Makinesinin Marka Konumlandırması 

   Güz Gündeş, Nüket; Ilıcak, Ş. Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Tüm dünyada ‘kült marka’ olarak bilinen Leica fotoğraf makinesinin marka konumlandırılmasındaki başarısının incelenmesi, amaçlanmıştır. Mitos (söylence) olma sürecinde markanın nasıl konumlandığı, bu konumlama alanının ...
  • Kültürel Alanda Reklam Ve İletişim Stratejisi 

   Kılanç, Ruken Özgül (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-07)
   The media, which offers limitless possibilities, represents the interlocking cultural environment of our day; television series, advertisements, competitions, virtual platforms present at the same time all around the ...
  • Lüks markaların konumlandırılmasında sanat etkinliklerinin kullanılması 

   Kablan Günay, Hava (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-01)
   Tüketicilerin hava, su, yiyecek ve barınma gibi biyolojik gereksinimlerinden sonra, sonradan edinilmiş gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlerin arasında bir kültüre dahil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar ...
  • Marka farkındalığı yaratma sürecinde sanal ortamın etkisi: Advergaming 

   Tarhan, Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009-02)
   Günümüzde üretim kültürünün yerini tüketim kültürünün, ürün kültürünün yerini marka ve imge kültürünün aldıgı bir gerçektir. Farkındalık yaratmak, olumlu bir imge yaratmak, itibar saglamak, yeni bir imge yaratmak ya da ...
  • Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri 

   Memişoğlu, Sami Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusu marka hukukunda tescil engeli mahiyeti taşıyan mutlak ret sebeplerinin kapsamına, yorumuna ve uygulamasına yönelik sorunlardır. Hedef, mutlak ret sebeplerinin hukuki mahiyetinin incelenmesi ve uygulamada ...
  • Marka konumlandırılması ve Arçelik örneği 

   Ersoy Özdemir, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
  • Marka Sadakat Derecelerinin, Tüketicilerinin Satın Alma Kararlarına Etkisi 

   FENER, TUGBA (2019-10)
   Tüketim, insanların ihtiyaç ve istekleri için belirli bir sürede kaynakların kullanılmasıdır. Tüketici olmazsa tüketim de olmayacağından pazarlarmacıların tüketici davranışlarını iyi bilmesi gerekir. Modem pazarlama ...
  • Marka yönetimi; örnek Leica fotoğraf makinesi 

   Ilıcak, Şükran Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2007)
  • Markaların ulusal düzlemde yaratılması, korunması süreci ve örnek uygulamalar 

   Gümüş, Sema (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-05)
   Küreselleşmeye bağlı olarak uluslar arası ticaret ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınai mülkiyet kavramının hem ulusal hem de uluslararası platformda gelişmesine ve korunmasına büyük önem verilmiştir. Üretim, dağıtım ...
  • Markanın hükümsüzlüğü ve hukuki sonuçları 

   Sekmen, Orhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışma, markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçlarını mukayeseli hukukla karşılaştırmak suretiyle incelemeyi amaçlar. İnceleme 3 bölüm-den oluşmaktadır. ?Marka kavramı ve benzer kavramlarla karşılaştırılması? ...
  • Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:EEG (Elektroensefalografi) yöntemi uygulaması 

   Düzgün, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-06)
   Nöropazarlama alanı literatüründe ilk kez kılavuz olacak şekilde başlayan bu çalışmada, 25-30 Hz, 30-35 Hz ve 40-48 Hz çoklu gama frekans pencerelerinde çok iyi bilinen bir markanın algısını analiz etmek için beyin dinamiği ...
  • Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği 

   Kuzu, Gözde (2018)
   Teknolojinin gelişimi sonucu oluşan Web 2.0 kavramı ile birlikte insanların hayatının merkezine yerleşen sosyal medya, markaların hedef kitlelerine ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal medya, markaların pazarlama ...
  • Study On The Effect Of Use Of Luxury Brand During The Social Identity Projection Of Individuals 

   Butgel Tunalı, Selen (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The “Social Identity Theory”, which has been developed by Henri Tajfel & John Turner, is defined as “the part of personality perception of individual, which is created with an individual’s membership a group, knowledge ...
  • Study on the effect of use of luxury brand during the social identity projection of individuals 

   Butgel Tunalı, Selen (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakirkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2016-07)
   The "Social Identity Theory", which has been developed by Henri Tajfel & John Turner, is defined as "the part of personality perception of individual, which is created with an individual's membership a group, knowledge ...
  • Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fıght Club Filminin İncelenmesi 

   Kınay, Ömür (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   “Tüketim toplumu”, bugün yürürlükte olan toplum yapısının, yapılan birçok tanımlamalarından sadece bir tanesi olmaktadır. Tüketim toplumu denilince akla ilk gelen ‘tüketme’ edimi Fight Club filminde, ürün yerleştirme ...