Now showing items 1-3 of 3

  • Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk 

   Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychology (2017)
   Devlet gücünün en çarpıcı yönü olan “cezalandırma hakkı” ve bu doğrultudaki “ceza” kavramıdır. Cezada ölçü, suçlunun kasıt ve kusur derecesi ile işlenen suçun ağırlığıdır. Psikiyatrinin ceza hukukuna yar-dımcı olduğu nokta ...
  • Suç davranışına etki eden psikopatolojik süreçler 

   Deniz, Derya (2017-12)
   Suç, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek sürekli var olan bir sorun olup, sosyal bir varlık olan insanın, üstesinden gelmek için farklı yollar aradığı problemlerden biridir. Bireyin, içinde yaşadığı ...
  • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Taksir 

   Saygılar, Yasemin Filiz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-12)
   Bu çalışmanın konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan taksire ilişkin düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Taksir konusu suç genel teorisi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle ...