Now showing items 1-2 of 2

  • Derviş Abdülkadir Galebe-i Sultân-ı Aşk (Metin-İnceleme) 

   Kolunsağ, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2012-07)
   Derviş Abdülkâdir'in Galebe-i Sultân-ı Aşk isimli eseri İranlı meşhur şair Hâfız-ı Şîrâzî'nin bir gazeline yazılmış şerh metnidir. Bu metinden hareketle hazırlanan tezimiz, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde ...
  • Klasik Şerh Geleneğinin Son Örneklerinden Galebe-i Sultân-ı Aşk 

   Kolunsağ, İbrahim; 107144 (2018-03)
   Derviş Hâfız Abdülkadir’s book titled Galebe-i Sultân-ı Aşk is a work of commentary (şerh) based on an ode (gazel) of the famous Iranian poet Hâfız-ı Şîrâzî. With the exception of a few couplets (beyit) and odes, ...