Now showing items 1-1 of 1

    • Rekabet Gücü Ve Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme 

      Dereli, Deniz Dilara (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
      Günümüz dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ülkeleri kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamına itmektedir. Bu yarış içerisinde ülkeler rekabet güçlerini korumak ve arttırmak amacıyla ar-ge faaliyetleri, ileri teknoloji kullanımı ...