Now showing items 1-2 of 2

  • Case Studies with Treatment Interventions among Ten Family Businesses in Istanbul 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2012)
   The primary purpose of this study was to present family businesses in Turkey as case studies as a way to describe the extent to which family members were aware of their family business dynamics and of any issues that ...
  • İlkokullarda mğretmen-yönetici çatışmaları ve çözüm yöntemleri 

   Bilgir, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Öğretmen ve yöneticiler arasında yaşanan çatışmalar hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir. Okul içinde yaşanan çatışmalar, öğrenme ortamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ...