Now showing items 1-2 of 2

  • Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk 

   Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychology (2017)
   Devlet gücünün en çarpıcı yönü olan “cezalandırma hakkı” ve bu doğrultudaki “ceza” kavramıdır. Cezada ölçü, suçlunun kasıt ve kusur derecesi ile işlenen suçun ağırlığıdır. Psikiyatrinin ceza hukukuna yar-dımcı olduğu nokta ...
  • Suç davranışına etki eden psikopatolojik süreçler 

   Deniz, Derya (2017-12)
   Suç, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek sürekli var olan bir sorun olup, sosyal bir varlık olan insanın, üstesinden gelmek için farklı yollar aradığı problemlerden biridir. Bireyin, içinde yaşadığı ...