Now showing items 1-3 of 3

  • Bilinmeyen Bir 15. Yüzyıl Şairi Serâyî 

   Kolunsağ, İbrahim; 107144 (2017)
   There has been considerable development in the study and evaluation of literary works in the field of Classical Turkish Literature. But with each passing day, the discovery of previously unknown poets and their ...
  • Klasik Şerh Geleneğinin Son Örneklerinden Galebe-i Sultân-ı Aşk 

   Kolunsağ, İbrahim; 107144 (2018-03)
   Derviş Hâfız Abdülkadir’s book titled Galebe-i Sultân-ı Aşk is a work of commentary (şerh) based on an ode (gazel) of the famous Iranian poet Hâfız-ı Şîrâzî. With the exception of a few couplets (beyit) and odes, ...
  • Sünbülzâde Vehbi Divânı'nda Maddi Kültür Unsurları ve Toplumsal Hayat 

   Kara, Meltem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015-06)
   XVIII. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî, devrinin "Sultanüşşuarâsı (şairler sultanı) unvanına sahip önemli bir şairdir. Bir asra yakın ömür süren şairimiz, yaşadığı süre zarfında yedi Osmanlı padişahının (III. Ahmed, ...