Now showing items 1-1 of 1

    • Roma Hukukunda Kamulaştırma 

      Seyhan, Serkan (Der Yayınları, 2017)
      Roma Hukuku'nda mülkiyet hakkının pek çok şekilde sınırlandırıldığı görülür. Bu sınırlamalar özel hukuk kaynaklı olabileceği gibi kamu hukuku kaynaklı da olabilmektedir. Öğretide mülkiyet hakkına yönelik kamu hukuku ...