Now showing items 1-2 of 2

  • Feminist hukuk teorisine genel bakış 

   Demir, Nazlı Hilal (Seçkin Yayıncılık, 2015)
   Feminizm akımının, feminist düşünce teorilerinin bütünleyici bir parçası haline gelen feminist hukuk anlayışının birçok hukuk kuralının değişmesindeki önemi büyüktür. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından ...
  • Toplumsal sorunların çözümüne yönelik hazırlanan reklam kampanyaları: Anlatısal ve tematik ileti çözümleme örnekleri 

   Güven, Begüm Aylin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2011-12)
   Sanayi devrimi sonrasında hızla gelişen dünya yeni bir akım ve değişimin etkisi altına girmiştir. Küreselleşme olarak bilinen bu hızlı değişim olgusunun ülkeleri kendi iradeleri dışında hızlı bir benzeşim sürecine soktuğu ...