Now showing items 1-4 of 4

  • ELT Student Teachers’ attitudes towards Teaching Profession 

   Tütüniş, Birsen; Yalman, Duygu (2018-09)
   This paper present the results of the research on the student teachers‘ attitudes towards their profession conducted at English Language Teaching Department of a Turkish university. In Turkey students are enrolled in ...
  • Emotional Intelligence (EQ) In ELT/EFL Curciculum 

   Tuncay, Hidayet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-11)
   Bu makalede, Duygusal Zeka unsurlarının İngilizce Dil Öğretimi'ne uyarlaması ele alınmıştır. Dil öğretim kitaplarının yanısıra, İngilzce Dil Öğretimi'nin öğretmenler tarafından hem metodolojik hem de akademik olarak sıkı ...
  • English Language Teacher Knowledge and the Classroom Practices 

   Tütüniş, Birsen; Chedid, Diran R. G. (2016-10)
   This paper previews the research about teacher knowledge and cognition among English Language Teachers and presents a pilot study resting upon the assumption that a gap between teacher professional knowledge and classroom ...
  • Implementation of Emotional Intelligence (EQ) Principles İn ELT Teacher Training 

   Tuncay, Hidayet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
   Duygusal zeka (DZ) son zamanlarda birçok araştırmacının önem verdiği konu haline gelmiştir. Günümüzde Duygusal Zekâ uygulaması birçok şirkette ve de eğitim sahasında personelin yetiştirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Bu ...