Now showing items 1-20 of 38

  • 2008 Krizi Dönemi Sonrası Demir Çelik Sektöründen İki Firmanın Finansal Durumlarının İncelenmesi 

   Bayakır, Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusu; 2008 yılında başlayan ve bütün küresel ekonomileri ve sektörleri olumsuz etkileyen küresel krizden sonraki 10 yıl içerisinde, Türkiye'de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren başlıca iki firmanın ...
  • 2008 küresel krizinin Türk ekonomisine etkileri ve krizi önlemek amacıyla uygulanan maliye politikaları 

   Shukur, Elbay (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
   2007 yılında ABD konut piyasasında meydana gelen sorunlar, daha sonra finans piyasalarında da bozulmaların olması ve dolayısıyla reel ekonomide de görülen düzensizlikler sadece ülke içerisinde kalmayıp, gelişmiş ülke ...
  • 2011 krizi sonrasında sorunlu aktiflerin çözümlenmesinde kamunun ve varlık yönetim şirketlerinin önemi 

   Ağaoğlu, Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2011-11)
   Bu çalışmanın amacı; 2001 yılında yaşanan krizi sırasında yaşanan tmsf ve hazine arasındaki borç-alacak ilişkisi çerçevesinde, söz konusu maliyetlerin mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, tmsf aktiflerinde yer alan tahsili ...
  • Are the Regulations in Force in Line with the Development of ICT? 

   Görkey, Selda (2019-11)
   The share of Information and Communication Technologies (ICT) in economies has rapidly increased globally in the last decade. This rapid expansion has resulted in emergence of new indicators on the subject. Currently, there ...
  • Azerbaycan Cumhuriyetin'de uygulanan inovasyon stratejileri ve yasal destek 

   İlkinli, Vusal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
   Azerbaycan`da başarılı bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yaratılan sosyoekonomik potansiyel, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar sağlamıştır. Bu strateji neticesinde ...
  • Bankacılık sistemi, sermaye yeterliliği ve basel olgusu 

   Akkan, Aydın (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı, 2021)
   Finansal sistemin temel kurumlarından olan bankalar, küresel ekonominin ve para piyasalarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekonomiye hayat veren ve işleyişinin temeli olan "likidite", bankalar ve diğer mali kurumlar tarafından ...
  • Basel II kriterlerinin Türk bankacılık sistemine etkileri 

   Polat, Cevahir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2011-09)
   Uluslararası bankalar arasında ortak bir standart oluşturma gereksinimi Basel I standardının düzenlenmesi ve yayınlanması sonucunu doğurmuştur. Basel I uygulamasının yürürlüğe konması 100'den fazla bankayı etkisi altına ...
  • Bir finansman ürünü olarak sukuk: Yapısı, işleyişi, dünya ve Türkiye piyasası için öneriler 

   Fındık, Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Para ve Sermaye Piyasaları Bilim Dalı, 2020)
   Dünyada yaşanan yeni gelişmeler finansal piyasalarda birçok ihtiyacın oluşmasına neden olmuştur. Dünyada yaygın olan konvansiyonel bankacılık sitemi gelişme gösterse de faiz hassasiyeti olan yatırımcıları piyasalara çekecek ...
  • Bireylerde finansal dayanıklılık / Financial resilience of individuals 

   Dağlı, Kaan Ali (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2021)
   Bu çalışma, ileride gerçekleşebilecek krizlere karşı bireylerin finansal açıdan sağlamlığını açıklayabilmek ve ölçmek amacıyla yapılmıştır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığındaki, Bütçe ve ...
  • Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Eşitsizlik Üzerine Etkisi 

   Vurucu, Aslı Nazlı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2013-06)
   Sanayi Devrimi ile temelleri atılan üretimin modern anlamda yeniden tanımlanması süreci başta sanayileşme yolunda hızla ilerleyen Batı ülkelerinde ardından tüm dünyada ülke içi gelişmişlik farklarının ortaya çıkmasına sebep ...
  • Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Ekonomiye Katkıları 2013- 2018 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmalar 

   Toksoy, Andaç (2018-05)
   Girişimcilik son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülen bu kavram ile Türkiye ...
  • Dış ticarette akreditif işlemlerinde operasyonel risklerin önlenmesi 

   Şirinpınar, Arlin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2012-04)
   Bu çalışmanın konusu, dış ticarette akreditif işlemlerinde karşılaşılan operasyonel risklerin saptanmasıdır. Hedef ise, bu risklerin akreditif işleme konmadan önce en etkin biçimde minimize edilme yollarının sağlanması ve ...
  • Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller 

   Çedikçi, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
   Bu çalısmanın amacı oyun-eglen islevinin tarihsel gelisiminin irdelenerek, oyun-eglen isleviyle baslayan eglence kavramı ve eglence türlerinden olan müzikal kavramının ekonomik islevleridir. Çalısmamızın giris bölümünde ...
  • Enflasyondaki değişmelerin gelir dağılımına etkileri 

   Akyürek, Mustafa Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-01)
   Çalısmanın amacı enflasyondaki degisimlerin gelir dagılımına göre etkilerini incelemek, Türkiye ekonomisindeki 1980'den günümüze degisik enflasyon ortamlarını yine Türkiye'deki gelir dagılımı ile iliskilendirmek, enflasyonun ...
  • Finansal Risklerin Risk Vanası ve Risk Algısı Faktörlerini Kullanarak Kontrol Edilmesi Üzerine Bir Araştırma 

   Yolusever, Aras (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2018)
   Risk kavramı yıllardır türlü araştırmacıların ve bilim insanlarının ilgisini çeken ve incelemelere konu olmuş son derece önemli bir kavramdır. Bu çalışmalar riskin öznel mi yoksa nesnel bir kavram mı olduğuna dair soruları ...
  • Finansal serbestleşme sürecinde uluslararası sermaye hareketlerinin Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri 

   Shukur, Tarlan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı, 2020)
   XX. yüzyılın son döneminden itibaren dünya genelinde etkili olan bilişim ve iletişim alanında meydana gelen teknolojik gelişmeler ile bunlardan kaynaklı finansal ürünlerde görülen çeşitlilik ve dış ticaret hacminde görülen ...
  • Forex Piyasasının İşleyişi ve SPK Regülasyonları Çerçevesinde Türkiye'deki Gelişimi 

   Deniz, Evren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2017)
   Forex piyasası günlük 5 trilyon doları aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük uluslararası finansal piyasası olarak bilinmektedir. Tezgahüstü piyasaların, en çarpıcı örneği şeklinde karşımıza çıkan bu piyasanın, bu denli ...
  • Güneş enerjisi uygulaması : Gebze yöresinde bir fabrika fizibilitesi 

   Bayram, Serdar (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı, 2015-12)
   Günümüzde artan enerji talebi, dünya üzerindeki fosil kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önem kazanmıştır. Bu yüzden, son yıllarda dünya ülkeleri enerji ...
  • İşletmelerde Dijital Dönüşüme Genel Bakış 

   Paksoy, Mahmut; Paksoy, Aysun İpek (Dora Yayıncılık, 2021)