Now showing items 1-3 of 3

  • Asıl işveren-alt işveren iş ilişkisinde tarafların dayanışmalı sorumluluğu 

   Demir, Ender (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2013-06)
   Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için ...
  • Çalışanların Yarattıkları Eserler Üzerinde Fikri Haklar 

   Öz, Turgut (Seçkin Yayıncılık, 2013-07)
   Fikri Mülkiyet Hukukunun iki bölümden birisi olan telif hakları Türk Hukuku’da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca düzenlenmiştir. Bu kanun sıkça değişikliğe uğramıştır ve bu değişikliklerin en önemlisi vee n ...
  • Türk İş Hukukunda işverenin yönetim hakkı 

   Altıntepe, Ayşen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2014-01)
   Bu çalışmanın konusu, Türk İş Hukuku bakımından işverenin yönetim hakkının gerekliliği, uygulanma alanı, hukuksal kaynağı ve niteliği, işçinin iş ilişkisinden doğan borçları üzerinde etkisinin belirlenmesinin yanı sıra; ...