Now showing items 1-1 of 1

    • Kriminolojik değerlendirmeler ışığında ceza hukukunda fücur 

      Tütüncü, Efser Erden (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016-02)
      Bu çalışmanın amacı akrabalar arasındaki cinsel ilişkileri ifade etmek üzere kullanılan ve Türk Ceza Hukuku'nda bugüne kadar yeterice tartışılmamış olan fücur konusunu tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda mukayeseli hukuktaki ...